Gyorsjelentés a Zwack Unicum Nyrt. 2017-2018-as üzleti évének I. féléves eredményeiről

| olvasási idő: kb. 3 perc

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2017-2018-as üzleti évének I. féléves tevékenységéről.

A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően a Társaság 2017. április 1-jétől a beszámolóját kizárólag az IFRS szabványok szerint állítja össze.

Az adatok nem auditáltak.

A Társaság bruttó árbevétele 10.625 millió Ft volt, mely 3,6%-kal marad el az előző évitől. A nettó értékesítés (jövedéki- és népegészségügyi termékadó nélküli árbevétel) 6.462 millió Ft volt, amely 0,2%-kal (10 millió Ft-tal) haladja meg a bázis időszaki árbevételt. 

A belföldi értékesítés nettó árbevétele az előző évi szinten maradt (-7 millió Ft; -0,1%). A saját termelésű termékek nettó árbevétele 200 millió Ft-tal (4,3%-kal) csökkent a hazai piacon (4.624 millió Ft-ról 4.424 millió Ft-ra). Ezen belül viszont a prémium termékek árbevétele 8,6%-kal növekedett. Örömteli, hogy mindegyik jelentős márkánk (Unicum, Fütyülős, Vilmos) árbevétele emelkedett. Emellett a naptári év elején a gasztronómiában bevezetett Unicum Riserva szuperprémium keserű piaci fogadtatása is kedvező volt, a 8,6%-os növekedéshez 1 százalékponttal járult hozzá. A saját termelésű minőségi termékek árbevétele közel 30%-kal csökkent a bázis időszakhoz képest. Ez a korábbi jelentésekben jelzett 2016. év végi kiugró Kalinka vodka értékesítés következménye. Ugyanakkor a St. Hubertus árbevétele 16%-kal bővült.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele 17,2%-kal nagyobb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfolió árbevétele 22,7%-kal emelkedett, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 7,6%-kal növekedett. A kedvező értékesítési adatokat – az általános fogyasztás-növekedés mellett - segítette, hogy a húsvéti forgalom jelentős része idén áprilisban bonyolódott, míg 2016-ban márciusban.

Az április-júliusra vonatkozó piackutatási adatok a magyar adózott égetett szeszesital piac 4,2%-os volumen növekedését mutatják. A prémium és a kommersz szegmens közel azonos mértékben (5,8%-kal illetve 6%-kal) növekedett, míg a minőségi termékek fogyasztása enyhén csökkent (-0,6%).

Az export árbevétel 724 millió Ft, mely 2,4%-os növekedést jelent a bázis időszakhoz képest. Az Unicum export árbevétel 7,6%-kal növekedett, ugyanakkor a pálinkaexport jelentősen visszaesett, elsősorban Németországban. A legfontosabb célországok közül a német forgalom stagnált (a pálinka visszaesést kiegyenlítette az Unicum növekedése), az olasz és a duty free árbevétel enyhén növekedett (3 illetve 1%), míg a román értékesítés dinamikusan bővült (13%).

Az anyagköltségek és anyagjellegű ráfordítások 19 millió Ft-tal (0,7%-kal) növekedtek, mely enyhén meghaladja a nettó árbevétel 0,2%-os emelkedését, így a bruttó fedezeti hányad 0,2 százalékponttal csökkent (59,1%-ról 58,9%-ra). A fentiek mögött elsősorban összetétel-változás áll; az alacsonyabb fedezetszintű forgalmazott termékek részaránya kis mértékben emelkedett, míg a saját termelésűeké enyhén csökkent.

A személyi jellegű ráfordítások 76 millió Ft-tal (6,1%-kal) nőttek. A növekedés döntő részét (72 millió Ft-ot) - a Társaság meghatározó tulajdonosai által kezdeményezett és az Igazgatóság által jóváhagyott – két heti extra jutalom fizetése tette ki a munkavállalóknak az előző évi sikeres gazdálkodás elismerésként. Emellett az üzleti év elején a Társaság 6,2%-os átlagos bérfejlesztést hajtott végre. A bérfejlesztés sávosan (4-9% közötti mértékben) történt, az alacsonyabb bérezési kategóriákban nagyobb arányú, míg a magasabbakban kisebb mértékű. Ugyanakkor jelentősen csökkentette a személyi jellegű ráfordításokat a szociális adó 5 százalékpontos csökkentése.

Az egyéb működési ráfordítások 90 millió Ft-os (6,7%) emelkedését elsősorban a magasabb marketing jellegű kiadások okozzák. A marketing költségek növekedése a saját termelésű prémium termékekhez köthető (Zwack Unicum, Unicum Riserva, Fütyülős).

Az egyéb működési bevételek 70 millió Ft-tal (20,3%-kal) csökkentek. Ebből 61 millió Ft az alacsonyabb marketing költségtérítésből származik (a forgalmazott márkák tulajdonosai csökkentették marketing ráfordításaikat a bázishoz képest). Tavaly 9 millió Ft árfolyamnyereség keletkezett az első félévben (ez magyarázza a fennmaradó változást), míg az idén 7 millió Ft árfolyamveszteség került elszámolásra (ez utóbbi az egyéb működési ráfordítások soron jelenik meg).

A pénzügyi bevételek/ráfordítások egyenlege 5 millió Ft-tal (92,5%-kal) csökkent. A társaság a jelen pénzügyi évben nem képez lekötéseket szabad pénzeszközeire.

Az adózás előtti eredmény a fentiek következtében 249 millió Ft-tal (18,8%-kal) csökkent (1.326 millió Ft-ról 1.077 millió Ft-ra). A Társaság a jelentős Kalinka vodka forgalom csökkenést kompenzálni tudta a többi márka árbevétel növekedésével, így a bruttó fedezet lényegében stagnált (-8 millió Ft; -0,2%). A működési költségek 165 millió Ft-os (5,8%-os) emelkedése két részre bontható. A növekedés 2/3-a egyszeri költségeknek (pl.: 2 heti jutalom) tudható be, míg a kisebbik hányada (év eleji béremelés, növekvő marketing költségek) az év egészében jelentkezni fognak.

A számított adó (társasági-, iparűzési-, halasztott adó) 128 millió Ft-tal (40,1%-kal) csökkent, elsősorban a társasági adókulcs csökkenésének következtében, kisebb részben az alacsonyabb adózás előtti eredménynek köszönhetően. 

A Társaság adózott eredménye 886 millió Ft, mely 12%-kal alacsonyabb a bázisnál (1.007 millió Ft), azonban lényegesen magasabb a tervezettnél. 

A mérlegsorok között a halasztott adó követelés 148 millió Ft-tal alacsonyabb az előző évi adathoz képest, amit a társasági adó kulcs csökkenése indokol. 

A készletek állománya 334 millió Ft-tal (13,4%-kal) magasabb az egy évvel ezelőttinél. A számottevő készletnövekedés több okra vezethető vissza. Egyrészt a prémium termékek forgalom-bővülése növeli a készletek értékét. Másrészt a korábbinál nagyobb mennyiségű karácsonyi hozzáadott értékes terméket szeretnénk értékesíteni a következő hónapokban, melyeket az előző évekhez képest korábban csomagoltunk / csomagoltattunk össze az érzékelhető munkaerőhiány miatt.

A vevők és egyéb követelések állománya 297 millió Ft-tal (10,9%-kal) emelkedett. A növekedés közel felét a vevőállomány emelkedése okozza, mivel csökkent az azonnal fizető vevők súlya. Mintegy 100 millió Ft-tal magasabb a fizetett adóelőlegek összege a tavalyihoz képest, továbbá 60 MFt-tal nőtt meg a beruházásra adott előlegek összege.

A pénzeszközök csökkenése (-595 millió Ft; -35,7%) a magasabb követelés- és készletállomány következménye.

Beruházásra 236 millió Ft-ot költött a Zwack Unicum Nyrt. az első félév során, melyek pótló jellegű beruházások voltak.

A Társaság alkalmazottainak létszáma 238 fő (a 2016/2017-es üzleti év végén 227 fő, a tavalyi év hasonló időszakában 234 fő). A növekedést főként az ideiglenesen illetve saját munkaerőként alkalmazott munkások számában bekövetkezett változás eredményezi.

A gyorsjelentés az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített pénzügyi kimutatásokat tartalmaz, amik valós és megbízható képet adnak a Zwack Unicum Nyrt. eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről. A jelentés továbbá megbízható képet ad a Zwack Unicum Nyrt. helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről is.

 További információk:

- A Társaság tulajdonosi szerkezetében változás nem történt.
- A Társaság szervezetében nem történt változás a 2017-2018-as üzleti év első félévében.
- A Társaság továbbra sem rendelkezik saját részvénnyel.

2017. november 7.

A Zwack Unicum Részvénytársaság Igazgatósága nevében Zwack Sándor elnök és Frank Odzuck vezérigazgató

A részletes adatok és táblák az alábbi linken elérhetőek:

https://zwackunicum.hu/files/befektetoknek_penzugyi-jelentesek_negyedeves-jelentesek_2017_2017-18--i--feleves-jelentes_hu_1510073530/zwk171107qr01h.pdf

Szavazz!

Kína kinyírja a bitcoint?

A kínai kormány immár nem csak a bitcoin ellen harcol, de hadjáratot indított...

Elpártolnak az iPhone rajongói?

Az új iPhone-ok alig fogynak, a régieket meg lassítja az Apple. Elpártolnak a...

Lakáshitel-kalkulátor
Brexit

Juncker szeretné, ha az Egyesült Királyság egyszer visszatérne az EU-ba.

A brit kormány nem veheti készpénznek, hogy sikerül...

Csok

Már szórják a kedvezményes hitelt a felújításhoz

Kedvezőbb feltételekkel és egyszerűbben igényelhető január 8-tól a...

Behúzta a féket a fővárosi ingatlanpiac

2017-ben még tovább élénkült a hazai lakáspiac a tavalyi évhez képest:...

Határokon át

Túl sokba kerül a menekülttábor, pénzt kérnek a franciák

A francia kormány azt szeretné, ha London nagyobb mértékben járulna hozzá az...

Ezt olvasta már?

Information on voting rights attached to shares and the share capital of Zwack Unicum Plc »