-->

Nem veszett el a sportos adókedvezmény

| forrás:
mti
| olvasási idő: kb. 1 perc

Mégsem veszíti el adókedvezményre való jogosultságát, aki az alap- vagy kiegészítő sportfejlesztési támogatás átutalását követően elmulasztotta a 8 napos bejelentési határidőt, január 1-jétől ugyanis módosult a vonatkozó törvény. Az adózónak azonban ezt a társasági adóbevallás határidejéig kérnie kell az adóhatóságtól - hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az adóhivatal honlapján közzétett tájékoztató ismerteti: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény rendelkezik a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményéről. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó bejelentse az adóhatóságnak a támogatás kifizetését a pénzügyi teljesítéstől számított 8 napon belül.

Ezekre a határidőkre kell figyelni

A bejelentés elmulasztása esetén nem lehet igazolási kérelmet benyújtani. A 8 napos jogvesztő határidő a 2013/2014-es támogatási időszakra benyújtott új sportfejlesztési programokhoz, a 2014/2015-ös és a 2015/2016-os programokhoz nyújtott támogatások esetében irányadó, kivéve a 2016. január 1-jét követően benyújtott új programokat.

A törvénybe azonban 2016. január 1-jei hatállyal egy mentesítő szabályt iktattak be, mely szerint az adózó az adóhatósághoz benyújtott kérelme alapján mentesül a 8 napos határidő elmulasztásával járó jogkövetkezmények és az adókedvezményre vonatkozó jogosultság elvesztése alól.

A kérelmet a 2015. adóévi társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig, azaz általános esetben 2016. május 31-éig lehet benyújtani a székhely szerint illetékes adóügyi szakterülethez.

Mit kell beleírni?

A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy ki, kinek, mikor, milyen összegben, milyen igazolás alapján utalta át a támogatást, s mikor teljesítette - késedelmesen - annak bejelentését. Gyorsíthatja az eljárást, ha a kérelmet a támogatási igazolás, támogatási szerződés, átutalást igazoló bankbizonylat másolata stb. csatolásával támasztják alá.

Ha valaki egyáltalán nem tett bejelentést, legkésőbb kérelmének benyújtásával egyidejűleg célszerű pótolnia az erre szolgáló SPORTBEJ nyomtatványon. A mentesítő szabály ugyanis a bejelentés határidejének elmulasztása alól, s nem pedig magának a bejelentési kötelezettségnek a teljesítése alól ad felmentést.

Az adókedvezmény érvényesítése történhet a korábbi adóévek társasági adóbevallásainak önellenőrzésével, ellenőrzéssel lezárult időszak(ok) esetén pedig - az adókedvezmény igénybevétele céljából - ismételt ellenőrzés kezdeményezhető. Annak sincs akadálya, hogy az adókedvezményt ne a támogatás adóévére vonatkozó bevallásban, hanem az azt követő adóévek valamelyikének adójából vegyék igénybe - derül ki a tájékoztatóból.

Ezt olvasta már?

Több mint félbillió forinttal tartoznak az adóhivatalnak »