A laza monetáris politika kiváló kockázatcsökkentő eszköz

| forrás:
TF-információ
| olvasási idő: kb. 2 perc

2012 és 2016 között a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikája kedvező hatással volt az államadósság finanszírozási költségeinek csökkenésére, illetve azon keresztül a költségvetési egyenlegre és az államadósság alakulására, csökkentve ezzel a költségvetési kockázatokat - erre a következtetésre jutott az Állami Számvevőszék elemzése. A tanulmány ugyanakkor figyelmeztet a költségvetési térítési kötelezettség felmerülésének hosszú távú kockázatára, valamint felhívja a figyelmet arra, hogy a jövőben szükséges felkészülni az árfolyameredmény-csökkenés és a kamatkülönbözet negatív hatásának kezelésére.

Az Állami Számvevőszék 2013 februárjában adta ki „A monetáris politika költségvetési kockázatai, különös tekintettel az adósságszabályra” című tanulmányát, amely a központi költségvetés jegybank felé történő fizetési kötelezettsége és az államadósság alakulása közötti összefüggéseket mutatta be a 2007-2011. években.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) működését szabályozó törvény a központi költségvetés számára térítési, azaz fizetési kötelezettséget ír elő, amennyiben a jegybanki veszteségre annak eredménytartaléka nem nyújt fedezetet, továbbá ha a saját tőke részét képező kiegyenlítési tartalék negatív egyenlege miatt az szükségessé válik - írja az aszhirportal.hu.

Az ÁSZ aktuális elemzése a korábban készített tanulmány által érintett időszak óta eltelt öt év tapasztalatai alapján elemzi a monetáris politika 2012-2016. évek közötti költségvetési kapcsolatait, eredményének alakulását, a kockázatok csökkentésének hatását.

Csökkenő kockázatok

Az elemzés rámutat arra, hogy a jegybanki intézkedések eredményeképpen a 2012-2016. évek között a monetáris politika költségvetési kockázatai jelentősen csökkentek, a központi költségvetésnek nem keletkezett térítési kötelezettsége – tekintettel arra, hogy a 2013-2016. években a jegybank nyereséget realizált, a 2012. évi veszteségének összege pedig nem haladta meg az eredménytartalék összegét.

Az MNB irányadó eszközei (jegybanki kötvény, jegybanki betét) megváltoztatásával, az új nem konvencionális eszközök (például az önfinanszírozási program, lakossági devizahitelek forintosítása) bevezetésével hozzájárult az állampapír-kereslet és ezáltal az államadósság belső finanszírozási arányának növekedéséhez, amely csökkentette az ország külső sérülékenységét, devizakitettségét, biztosabbá vált az államháztartás finanszírozhatósága, a pénzügyi rendszer stabilitása.

A kereskedelmi bankok jegybank által befogadott likvid eszközállománya az irányadó eszköz mennyiségi korlátozása miatt folyamatosan csökkent, miközben a kereskedelmi bankok államadósságon belüli finanszírozási részaránya a 2012-es 500 milliárd forintról 2016-ra 6 750 milliárd forintra nőtt.

Az államadósság devizaaránya a 2012-es több mint 40 százalékos mértékről 2016-ra 25 százalék alá mérséklődött. Ezen kívül a jegybanki alapkamat csökkentése az állampapírokat terhelő kamatokat és ezen keresztül az adósságfinanszírozási költségeket is csökkentette. A 2013-ban kifizetett kamatokhoz képest 2016-ban – számításaink szerint – mintegy 250 milliárd forint megtakarítás jelentkezett a kamatkiadásokban.

Az MNB a Növekedési Hitelprogram (NHP) keretében a hitelezés fellendítése és a gazdasági növekedés élénkítése érdekében növelte a gazdaságban lévő jegybanki pénz mennyiségét. Az NHP-programok következtében 2015-ben átmenetileg közel 1 500 milliárd forint jegybanki forrás áramlott a gazdaságba. Figyelemmel az inflációs célt követő magatartására, az MNB az önfinanszírozási program végrehajtásával csökkentette ezt a pénzmennyiséget.

Éles határvonal

A monetáris politika maastrichti konvergencia kritériumok mutatóira gyakorolt hatását elemezve éles vonal húzható a korábbi és a jelen elemzésünkkel érintett időszakok közé. Az MNB 2013. évi jegybanki eszközeinek megújításával támogatta a fiskális politikát a maastrichti kritériumok teljesítésében - írja az ÁSZ.

Az MNB eredményének alakulását az elemzett időszakban a hazai alapkamat, a forintárfolyam, a forint- és a deviza befektetéseken elérhető hozamok és a tartalékok nagysága határozta meg. Nyereségének a 2013-2016. évek között stabil eredménytényezője volt a devizaárfolyamok alakulásából származó pozitív eredmény, ami szintén mérsékelte a költségvetési kockázatot.

Az MNB az éves eredményét minden évben eredménytartalékba helyezte, mely 2013-2016 között többszörösére nőtt, biztosítva a későbbi esetleges veszteségek fedezetét. Ez alól a 2015. évi eredmény kivételt jelentett, melyből 2016-ban 50 milliárd forint osztalékot fizetett a jegybank a központi költségvetésbe – ezzel csökkentve a költségvetés finanszírozási igényét és az államadósságot.

Mindezekből levonható az a következtetés, hogy az elemzett időszakban folytatott monetáris politika kedvező hatással volt az államadósság finanszírozási költségeinek csökkenésére, azon keresztül a költségvetési egyenlegre és az államadósság alakulására, melyek révén a költségvetési kockázatokat is csökkentette.

A költségvetési térítési kötelezettség felmerülésének hosszú távú kockázatát azonban nem lehet kizárni a monetáris politikai eszközök kapcsán. A következő időszak monetáris eszközeinek meghatározása során további figyelmet kell fordítani az árfolyameredmény-csökkenés és a kamatkülönbözet negatív hatásának kezelésére való felkészülésre.

Ezt olvasta már?

A londoniak szerint nem siet az MNB »