Mol-közgyűlés és jutatások listája IG és FB tagoknak

| olvasási idő: kb. 1 perc

MOL Magyar Olaj-és Gázipari NyRt. április 11-re összehívta éves rendes közgyűlését.

A MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság bejelentette, hogy a társaság 2019. április 11-én (csütörtök) 10 órakor a Budapest Music Centerben tartja éves rendes közgyűlését.

Az Igazgatóság a közgyűlést az alábbi napirenddel hívja össze:

1. A 2018-as üzleti év lezárása:

  • Az Igazgatóság jelentése a 2018. évi üzleti tevékenységről, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok („IFRS”) alapján elkészített 2018. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóknak és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése;
  • A könyvvizsgáló jelentései az Igazgatóság által előterjesztett, IFRS alapján elkészített 2018. évi anyavállalati és konszolidált beszámolókról;
  • A Felügyelő Bizottság jelentése a 2018. évi beszámolókról és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatról, valamint az éves rendes közgyűlés elé kerülő igazgatósági előterjesztésekre vonatkozó álláspontjáról;
  • Döntés a Társaság IFRS alapján elkészített 2018. évi anyavállalati és konszolidált beszámolóinak elfogadásáról;
  • Döntés az adózott eredmény felhasználásáról, az osztalék mértékéről;
  • A felelős társaságirányítási jelentés elfogadása.

2. Az Igazgatóság, illetve tagjai részére – az Alapszabály 12.12. pontja szerint – adható felmentvény megadása.

3. A könyvvizsgáló 2019. üzleti évre történő megválasztása, díjazásának és a megkötendő szerződés lényeges elemeinek meghatározása.

4. Az Igazgatóság –Ptk. 3:223. § (4) bekezdése szerinti –tájékoztatója a 2018. évi rendes közgyűlést követően szerzett saját részvényekről. Az Igazgatóság –Ptk. 3:223. § (1) bekezdése szerinti –felhatalmazása saját részvény megszerzésére.

5. Igazgatósági tag választás.

6. Felügyelő bizottsági és audit bizottsági tag választás.

7. Döntés az Igazgatóság felhatalmazásáról alaptőke-emelésre és az Alapszabály 17.d pontjának kapcsolódó módosításáról.

A közgyűléssel kapcsolatos egyéb részletek itt olvashatóak.

A Mol NyRt. nyilvánosságra hozta igazgatósága tagjai részére a 2017-es üzleti év után 2018. évben kifizetett, valamint a felügyelő bizottság tagjai részére a 2017-es üzleti évre vonatkozóan 2018. évben kifizetett pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat.

A dokumentum részletei itt olvashatóak.

Ezt olvasta már?

Masszív támasza alá zárt a MOL »