A Csepel Holding felhívta a részvényeseit

| forrás:
BÉT
| szerző: | olvasási idő: kb. 1 perc

Csepel Holding Nyrt. felhívja a részvényeseket az elsőbbségi jog gyakorlására a 2018. november 19-én tartott közgyűlésen hozott határozattal elhatározott alaptőke-emelés során.

A Csepel Holding Nyrt. közgyűlése a 18/2018. (XI. 19.) sz. közgyűlési határozattal elhatározta az alaptőke leszállítását 20.820.150.- (Húszmillió-nyolcszázhúszezer-százötven) Ft-ra. Az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módja: a részvények névértékének csökkentése 150 (Százötven) Ft/részvényről 9 (Kilenc) Ft/részvényre.

A Csepel Holding Nyrt. közgyűlése a 20/2018. (XI. 19.) sz. közgyűlési határozattal elhatározta az alaptőke pénzbeli hozzájárulással történő felemelését 2.520.000.- (Kétmillió-ötszázhúszezer) Ft-tal 280.000. (Kétszáznyolcvanezer) darab, egyenként 9 (Kilenc) Ft névértékű névre szóló törzsrészvény 1.000 (Ezer) Ft/részvény kibocsátási áron, zártkörű kibocsátás keretében történő kibocsátásával. Az összes kibocsátási érték 280.000.000.- (Kettőszáznyolcvanmillió) Ft. A határozat szerint a kibocsátási érték 25%-át 2018. december 10-ig, a fennmaradó 75%-át 2019. február 18-ig kell befizetni a részvénytársaságnak az igazgatóság által megjelölendő számlájára.

A közgyűlés R. Kalaichelvan úr részvényest jelölte ki a kibocsátásra kerülő 280.000 darab részvény átvételére. 5.Az alaptőke pénzbeli hozzájárulással történő felemelése esetén a részvényesek a részvények átvételére elsőbbségi joggal rendelkeznek.

Az igazgatóság felhívja azon részvényeseket, akik az elsőbbségi jogukkal élni kívánnak, a jelen hirdetmény közzétételétől, 2018. december 5-től számított 15 nap alatt, 2018. december 20-ig írásban jelentsék be az igazgatóságnak az elsőbbségi jog gyakorlására vonatkozó szándékukat. A nyilatkozatnak 2018. december 20-ig meg kell érkeznie az igazgatósághoz a Csepel Holding Nyrt. igazgatósága 1211 Budapest, Varrógépgyár u. 1. címre.

A bejelentésben kötelezettséget kell vállalni arra, hogy a részvényes az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban írt módon a pénzbeli hozzájárulást befizeti a részvénytársaság részére, a pénzbeli hozzájárulás 25%-át legkésőbb 2019. december 27-ig, a fennmaradó részt 2019. február 18-ig. A bejelentésben kötelezettséget kell vállalni arra, hogy amennyiben több részvényes él az elsőbbségi jogával, az esetben a bejelentő az arányosan ráeső részvényeket veszi át és az arányosan ráeső vagyoni hozzájárulást teljesíti.

Az elsőbbségi jog gyakorlásának részletes szabályait a részvénytársaság alapszabályának XI/A pontja tartalmazza, a hatályos alapszabályt az igazgatóság 2018. augusztus 8-án a közzétette, az a www.csepel-holding.hu honlapon is megismerhető.

Ezt olvasta már?

Soványodott a forgalom, erősödött az mutató »