Időközi vezetőségi beszámoló a Zwack Unicum Nyrt. 2019-2020-as üzleti évének I. negyedéves eredményeiről

| forrás:
Zwack Unicum NyRt.
| szerző: | olvasási idő: kb. 4 perc

A Zwack Unicum Nyrt. Igazgatósága jóváhagyta a menedzsment beszámolóját a Társaság 2019-2020-as üzleti évének I. negyedéves tevékenységéről. Az adatok nem auditáltak.

1. Az időközi vezetőségi beszámoló elemzése

A Társaság bruttó árbevétele 5.724 millió Ft volt, mely 4,2%-kal marad el az előző évitől. A nettó értékesítés (jövedéki-s népegészségügyi termékadó nélküli árbevétel) 3.070 millió Ft volt, amely 15,1%-kal (544 millió Ft-tal) alacsonyabb a bázis időszaki árbevételnél.

A belföldi értékesítés nettó árbevétele jelentősen csökkent (-593 millió Ft; -18,2%). A saját termelésű termékek nettó árbevétele a hazai piacon 551 millió Ft-tal (22%-kal) csökkent (2.503 millió Ft-ról 1.952 millió Ft-ra). Ezen belül a prémium termékek árbevétele 20,6%-kal, a minőségi termékeké 26,0%-kal esett.

A bruttó és nettó árbevétel változása közötti jelentős eltérés a Népegészségügyi Termékadó (NETA) 2019. január 1-től életbe lépő változása okozta.  A módosítás következtében minden szeszesital adóztatásra kerül (2019-től a pálinka és minden keserű likőr is), továbbá az adómértékek 20%-kal emelkedtek. A jelentős adónövekedést Társaságunk érvényesítette a bruttó eladási áraiban, azonban ez jelentős volumen csökkenést eredményezett. A két ellentétes hatás következtében a bruttó árbevétel enyhén csökkent, azonban a kisebb volumenre is összességében több jövedéki adó és NETA került megfizetésre (+291 MFt; +12,3%), így a nettó árbevétel sokkal nagyobb mértékben csökkent.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele 8,9%-kal alacsonyabb a bázisnál, melyen belül a Diageo portfolió árbevétele 7,0%-kal emelkedett, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 44,8%-kal csökkent. Ez utóbbi annak köszönhető, hogy 2019. március 1-től nem a Zwack a Moët-Hennessy termékek magyarországi forgalmazója.

Az április-júniusi bolti kiskereskedelemre vonatkozó piackutatási adatok szerint a magyar adózott égetett szeszesital piac volumenben 2,5%-kal, míg értékben 12,7%-kal növekedett.

Az export árbevétel 412 millió Ft, mely 13,4%-os növekedést jelent a bázis időszakhoz képest. A növekedés döntő része az olasz export értékesítésből származik, mely 23%-kal emelkedett a tavalyi hasonló időszakhoz viszonyítva.

Az anyagjellegű ráfordítások 149 millió Ft-tal csökkentek (-11,9%), mely alacsonyabb a nettó árbevétel 15,1%-os csökkenésénél, így a bruttó fedezeti hányad 1,2 százalékponttal kisebb az egy évvel ezelőttinél (65,4% helyett 64,2%). A fentiek mögött elsősorban a termékösszetétel kedvezőtlen változása áll (jobban csökkent a magasabb fedezetű saját termelésű termékek forgalma, mint a forgalmazott termékeké).

A személyi jellegű ráfordítások 17 millió Ft-tal (2,4%-kal) nőttek. Az üzleti év elején a Társaság a munkaerőpiaci helyzetre tekintettel 5-10% közötti sávos bérfejlesztést hajtott végre. Az alacsonyabb jövedelmi sávokban magasabb, míg a magasabb fizetési kategóriákban kisebb mértékű volt a bérfejlesztés. A bérfejlesztés mértékéhez képest alacsonyabb személyi jellegű ráfordítás növekedés egyrészt az alacsonyabb létszámnak, másrészt annak köszönhető, hogy a bázis időszakban több egyszeri tétel került elszámolásra.

Az egyéb működési költségek 97 millió Ft-tal (10,1%-kal) kisebbek, mint a bázis időszakban. A csökkenést nagyrészt a marketing költségeken (6,5%-kal kisebb a bázisnál) és a szakértői díjakon sikerült realizálni.

A működési eredmény így 312 MFt lett, mely 49,1%-kal alacsonyabb az előző évinél. Az eredményt terhelő adók 31,9%-kal (38 MFt-tal) csökkentek. Az eredményt terhelő adók tartalmazzák a helyi iparűzési adót és innovációs járulékot is, melyek alapja a bruttó nyereség. Ennek tudható be, hogy az adó csak 31,9%-kal csökkent, míg az adózás előtti eredmény 49,1%-kal.

A fentiek következtében a Társaság adózott eredménye 231 millió Ft, mely 53,2%-kal marad el a bázistól (494 millió Ft).

A már korábban is említett Népegészségügyi Termékadó (NETA) módosítás hatásairól a Társaságnak fél éves tapasztalata van. Összességében megállapítható, hogy az előzetes várakozásainknak nagyrészt megfelelő változások figyelhetők meg a piacon. A jelentős polci ár növekedés miatt a várt fogyasztás visszaesés következett be az érintett termékkörökben. Arra számítunk, hogy az üzleti év hátralévő részében a volumen csökkenés szolidan, de enyhülni fog. A fentiek alapján a menedzsment továbbra is teljesíthetőnek tartja a 2019-20-as üzleti éves tervet (10%-ot meghaladó nettó árbevétel csökkenés; 1,4 milliárd Ft adózott eredmény, mely 46%-kal alacsonyabb az előző évinél).

2.  A Társaság üzleti környezete

A Zwack Unicum Nyrt. a magyar égetett szeszesital piac legnagyobb szereplője. Mivel a Társaság bevételének közel 90%-a a hazai piacról származik, ezért a gazdálkodást alapvetően határozza meg a belföldi fogyasztás alakulása. Az elmúlt néhány évben a lakossági fogyasztás bővült Magyarországon és a közeljövőben is ennek folytatódására számítunk. Lásd az előzőekben (a konkrét piaci adatokat a beszámoló 1. fejezetében ismertettük).

 3. A vállalkozás céljai és stratégiája

A Társaság elsődleges tevékenységi köre a márkázott szeszesitalgyártás és értékesítés. A Zwack Unicum Nyrt. elsődleges célja megtartani a piacvezető szerepet a magyarországi égetett szeszesital piacon, erősíteni export piacait és az eddig is markáns jelenlétét a prémium és minőségi termékkörben.

A Társaság hivatalos belföldi forgalmazója számos márkának, mint pl. a Diageo Plc. égetett szeszesital portfoliójának. Így a belföldi piacon meghatározó saját termelésű prémium márkák (Unicum, Fütyülős, Vilmos, St. Hubertus) mellett olyan világmárkák színesítik a Zwack Unicum Nyrt. portfolióját, mint a Johnnie Walker, Baileys, Captain Morgan. Ezzel a portfolióval Társaságunk egyedülállóan széles választékot kínál a fogyasztóknak a márkázott termékek körében.

A piacvezető szerep megtartásához illetve erősítéséhez a termékinnováció illetve a termékek sikeres piaci bevezetése a legfontosabb eszköz. Az export tevékenységgel kapcsolatos célkitűzés, hogy az árbevételből származó részesedése meghaladja a 12%-os részarányt, illetve törekvés e hányad további növelése.

 4. A vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai

  •   Anyagi erőforrások
  •   Termelés, termelőeszközök

 A Társaság három termelő telephellyel rendelkezik. A Soroksári úton az Unicum gyárban az Unicum gyártása és hordós érlelés kezdeti fázisa történik. A Dunaharaszti gyáregységben végzik az Unicum likőr további érlelését és palackozását, valamint a többi saját termelésű termék döntő hányadának palackozását. Kecskeméten működik a gyümölcspálinka főzde és itt kerülnek palackozásra a kisszériás termékek.

A jelenlegi három telephelyes termelési struktúrát hosszú távon fenn kívánja tartani a Társaság. Az adott üzemek lédig gyártási illetve palackozási kapacitásai megfelelőek.

A Dunaharaszti gyárban jelentős palackozás korszerűsítést kezdtünk meg 2015-ben. Ennek keretében a két palackozó sor régebbi gépeit újakra cseréljük. Ez a beruházási program várhatóan 2020-ig tart majd és ezekben az években a beruházások összege meg fogja haladni az éves amortizáció értékét.

  • Pénzügyi helyzet

 A Társaság pénzügyi helyzete stabil, pénzügyi kötelezettségeit mindig határidőre teljesíti.

A pénzügyi tranzakciókat a legnagyobb kereskedelmi bankok közül az Unicredit, az Erste és a K&H Bank bonyolította le.

  • Humán erőforrások

A Társaság alkalmazottainak létszáma 233 fő (a 2018/2019-es üzleti év végén 237 fő, a tavalyi év hasonló időszakában 242 fő).

A Zwack Unicum Nyrt. rendelkezik a legnagyobb értékesítési – és marketing erőforrással a magyar égetett szeszesital piacon. Az ebből származó disztribúciós és innovációs előnyök alkotják a Társaság egyik legjelentősebb erősségét.

  • A vállalkozás főbb kockázatai

A Társaság gazdálkodását befolyásoló legjelentősebb kockázati tényező a szabályozási környezet olyan változása, mely negatívan hathat a belföldi fogyasztásra és emiatt az értékesítési volumenre is.

A Társaság tevékenységei számos különböző pénzügyi kockázatnak vannak kitéve: piaci kockázat, hitelkockázat, és likviditási kockázat. Látva a jelenlegi pénzügyi piac nagy változékonyságát és bizonytalanságait a Társaság próbálja minimalizálni a Társaság pénzügyi teljesítményét befolyásoló lehetséges káros hatásokat. A számviteli politika szerint, a Társaság derivatív pénzügyi eszközöket is alkalmaz az egyes pénzügyi kockázatok kivédése érdekében.

A Társaság pénzeszközei és lekötött betétei elsősorban forintban vannak. A partnerkockázat alacsony, mivel a Zwack Unicum Nyrt. törekszik megbízható pénzintézeteknél helyezni el a pénzeszközeit.

A Társaságnál a likviditási kockázat kezelése kiterjed a kellő mennyiségű pénzeszköz, valamint megfelelő mennyiségű hitelkeretre. A menedzsment folyamatosan ellenőrzi a szükséges likviditási tartalékot (mely áll a le nem hívott hitelkeretből továbbá a pénzeszközökből) a várható cash flow alapján.

Mint egy további piaci kockázatot, figyelemmel kísérjük és elemezzük a BREXIT folyamat lehetséges hatásait. A Zwacknak mérsékelt kockázatot jelentene a „hard Brexit”, mivel csekély számú termék beszerzése történik az Egyesült Királyságból. A Zwack export tevékenysége az Egyesül Királysággal nem számottevő az üzlet egészéhez képest. A Zwack fel van készülve a „hard Brexit” esetleges kockázatainak kezelésére.

Az időközi vezetőségi beszámoló az alkalmazható számviteli előírások alapján, a legjobb tudásunk szerint elkészített pénzügyi kimutatásokat tartalmaz, amik valós és megbízható képet adnak a Zwack Unicum Nyrt. eszközeiről, kötelezettségeiről, pénzügyi helyzetéről, valamint nyereségéről. A jelentés továbbá megbízható képet ad a Zwack Unicum Nyrt. helyzetéről, fejlődéséről és teljesítményéről is.

 További információk:

- A Társaság 2019. június 26-án megtartotta éves rendes közgyűlését, az ott hozott határozatok még aznap közzétételre kerültek és elérhetőek a Társaság honlapján.
- A Társaság tulajdonosi szerkezetében változás nem történt.
- A Társaság szervezetében nem történt változás a 2019-2020-as üzleti év I. negyedévében.
- A Társaság továbbra sem rendelkezik saját részvénnyel.

 

2019. augusztus

A Zwack Unicum Részvénytársaság

Igazgatósága nevében

Frank Odzuck                      Dörnyei Tibor     

    vezérigazgató                     gazdasági igazgató

A beszámoló részletesen itt olvasható.

Ezt olvasta már?

Information on voting rights attached to shares and the share capital of Zwack Unicum Plc »