Kartonpack - jogerősen döntött az ítélőtábla

| forrás:
BÉT
| szerző: | olvasási idő: kb. 1 perc

KARTONPACK Dobozipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tájékoztatást adott arról, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felperesnek, KARTONPACK Dobozipari Nyrt. alperes ellen közgyűlési határozat hatályon kívül helyezése iránt indított perében, a Debreceni Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság helybenhagyta a Debreceni Törvényszék, mint első fokú bíróság döntését.

A bíróság jogerősen azt mondta ki, hogy a Britton Capital & Consulting Kft. részvényeinek zárgondnokaként a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. nem jogosult a kibocsátó társaság közgyűlési határozatainak megtámadására, az MNV Zrt-nek perindítási joga nincs.

A Debreceni Ítélőtábla azt is kimondta jogerősen, indokolása körében, hogy az MNV Zrt.nem az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. §-ának (6a) bekezdése alapján az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorolt, a vagyonelkobzás végrehajtása során a részvények tulajdonjoga helyett az államot a végrehajtás során befolyt vételár illeti meg, ergo a Britton Capital & Consulting Kft. részvényes a kibocsátó társaság közgyűlésein jogszerűen/érvényesen szavazott.