Átalakítja a kormány a Magyar Energia Hivatalt

| forrás:
mti
| olvasási idő: kb. 1 perc

A parlament előtt lévő törvényjavaslat szerint a jelenleg kormányhivatalként működő Magyar Energia Hivatal (MEH) átalakításával - önálló szabályozó szervként - létrejön a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal.

A hivatal látja el egyrészről a MEH feladatkörébe tartozó vezetékes energiaellátási (földgáz, villamos energia és távhő) és a víziközmű-működtetési tevékenységekkel kapcsolatos hatósági felügyeletet és részben működési szabályozást, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos díjszabályozás előkészítő feladatait. A hivatal fejezetet irányító szervi jogállással bíró központi költségvetési szerv lesz, amelynek költségvetése az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez. Elnökét a miniszterelnök hét évre nevezi ki, és az elnök egy alkalommal ismételten kinevezhető. Az indoklás szerint a hivatal létrehozásával megvalósul a rendezett, átlátható szervezeti és hatásköri keretekben működő, a közjót szolgáló, erős és egységes piacszabályozó állami szerepvállalás.

A hivatal jogállásának szabályozásáról az Alaptörvény 23. cikkének megfelelően sarkalatos törvényt kell alkotni. A hivatal részletes feladatait és hatósági jogköreit azonban továbbra is az ágazati jogszabályok (a villamos energiáról, a földgázellátásról, a távhőszolgáltatásról, valamint a víziközmű-szolgáltatásról, illetve a hulladékról szóló törvény, valamint végrehajtási rendeleteik) tartalmazzák. E törvényeknek, a hivatal státusának és nevének megfelelő módosítását tartalmazza a törvényjavaslat.

Random Capital
Hirdetés
Lakáshitel-kalkulátor
Hirdetés