Bizonytalan időkre készülnek a cégek

| forrás:
TF-információ
| olvasási idő: kb. 5 perc

Bár a vezérigazgatók világszerte úgy érzik, hogy az idei év számos aggodalomra okot adó fejleményt tartogat, saját cégük, illetve a világgazdaság növekedési kilátásaival kapcsolatban ismét bizakodóak - olvasható a PwC Globális Vezérigazgatói Felmérésében.

Globalizáció

A vezetők 58 százaléka vélekedik úgy, hogy a globalizációt és a fokozódó protekcionizmust nehezebb lett egyensúlyban tartani. Ezzel kapcsolatos aggályaik ellentétben állnak az első PwC Vezérigazgató Felmérés során vallott nézeteikkel, melyek szerint „a globális vállalatok jellemzően a szükséges mértékű szabadsággal rendelkeznek a kereskedelem terén”.

Az elmúlt húsz évben a vezérigazgatók nagyrészt pozitívan nyilatkoztak a globalizáció által a tőke, az áruk és a személyek szabad áramlására gyakorolt hatásról. Az idei felmérés résztvevői azonban kételkednek abban, hogy a globalizáció mérsékelte volna a klímaváltozás hatásait vagy csökkentette volna a gazdagok és a szegények közötti szakadékot. Ez összecseng a PwC megbízásából 22 országban több mint 5000 fő részvételével végzett külön közvélemény-kutatás eredményével.

A vezérigazgatók 60 százalékos arányához képest a közvélemény-kutatásban részt vevők közül csupán 38 százalék vélekedett úgy, hogy a globalizáció nagyrészt pozitívan befolyásolta a tőke, a személyek, az áruk és az információk szabad áramlását.

A közvélemény-kutatás résztvevőinek csaknem kétharmada (64 százalék), a cégvezetőknek pedig több mint háromnegyede (76 százalék) gondolja úgy, hogy a globalizáció hozzájárult a teljes és méltányos foglalkoztatáshoz. A közvélemény az üzleti vezetőknél alacsonyabb arányban van meggyőződve arról is, hogy a globalizáció nagymértékben elősegítette a szakképzett és iskolázott munkaerő rendelkezésre állását (közvélemény: 29 százalék, cégvezetők: 37 százalék).

„A közvéleményben érezhető elégedetlenség erodálhatja a hosszú távon fenntartható teljesítményhez szükséges bizalmat.

Az igazi kihívás azonban nem abban rejlik, hogy a cégvezetők hogyan irányítják cégeiket, hanem abban, hogy mélyebb, kölcsönös kapcsolatot legyenek képesek kiépíteni az érintettekkel, vevőikkel, alkalmazottaikkal és a nyilvánossággal.

A potenciális elégedetlenség vagy egy adott vélekedés mélyebb okainak megértése jelenti a kritikus első lépést afelé, hogy az üzleti élet által a társadalom számára biztosított előnyöket kommunikálni tudjuk. Sokat veszíthetünk, ha nem sikerül elérnünk a széles körre kiterjedő globális növekedést” - állapította meg Bob Moritz.

Technológia és bizalom

A cégvezetők szerint a technológia tagadhatatlanul hatást gyakorol a vállalkozás hírnevére, a készségekre és a toborzásra, a versenyre és a növekedésre. Majdnem negyedük (23 százalék) vélekedik úgy, hogy a technológia a következő öt évben teljes mértékben át fogja rajzolni a versenyt az ágazatukban.

A fokozódóan digitális világban a technológia új dinamikát hozott létre a vállalkozások és a vásárlók között, ami mindkét fél számára óriási előnyöket jelent. A cégvezetők 69 százaléka számol be azonban arról, hogy ebben a környezetben nehezebb megszerezni és megtartani az emberek bizalmát, és 87 százalék véli úgy, hogy a közösségi média használatából származó kockázatok miatt csökkenhet az ágazatukba vetett bizalom szintje.

A válaszadók 91 százaléka egyetért abban, hogy az adatvédelmi és etikai kérdések a következő öt évben hatással lehetnek a szervezeteik iránti bizalomra. Idén a válaszadók 58 százalékát nyugtalanítja az, hogy a vállalkozásukba vetett bizalom hiánya gátolni fogja a cégük növekedését. Ez az arány 2013-ban 37 százalék volt.

Miután több nagyobb cégnél komoly technológiai és biztonsági problémák merültek fel, nem meglepő, hogy a vezérigazgatók a számítógépes biztonságra és a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírások megszegését, valamint az informatikai zavarokat említik első három helyen az érintettek bizalmát a technológia oldaláról veszélyeztető tényezők között.

„A cégvezetők várakozásai szerint a digitális korban nehezebb lesz megtartani a bizalmat. A versenyelőny pedig azokat illeti majd, akik leginkább képesek lesznek a technológia kiaknázására és emellett bizalmon alapuló, folyamatos kapcsolatot képesek fenntartani az érintettekkel” – tette hozzá Bob Moritz.

Készségek és munkahelyek

Húsz év alatt több mint kétszeresére nőtt a készségekkel kapcsolatban aggódók aránya. A humántőkét a cégek a három legfontosabb üzleti prioritás egyikeként kezelik, és a jövőben szükségessé váló készségek rendelkezésre állását a befogadó és sokszínű munkahely kialakítása, valamint a mobilitást szolgáló stratégiák révén igyekeznek biztosítani.

A megfelelő készségek rendelkezésre állása miatt az üzleti vezetők több mint háromnegyede (77 százaléka) aggódik. Ez a kérdés legnagyobb arányban az afrikai (80 százalék) és az ázsiai csendes-óceáni térségbeli vezetőket (82 százalék) nyugtalanítja.

A vezérigazgatók több mint fele tervez létszámbővítést a következő egy évben. A munkaerő-felvétel vonatkozásában leginkább az Egyesült Királyság, Kína, India és Kanada vállalatvezetői tűztek ki ambiciózus célokat. Az egyes ágazatokat tekintve a legnagyobb létszámbővítést az eszközkezelés (64 százalék), az egészségügyi ellátás (64 százalék) és a technológia (59 százalék) területén működő cégek vezetői, a legkisebb mértékűt (32 százalék) pedig a kormányzat és állami szektor vezetői tervezik.

A felmérésben részt vevő üzleti vezetők csupán 16 százaléka tervezi teljes munkaerő-állományának csökkentését, és a vezérigazgatók szerint ezen munkakörök 80 százalékát valamilyen módon érinteni fogja a technológiahasználat, illetve az automatizálás hatása. A kanadai (100 százalék), egyesült államokbeli (95 százalék), németországi (93 százalék), ausztrál (92 százalék) és brazil (91 százalék) vezetők a technológiát tekintik a legerősebb befolyásoló tényezőnek.

A megkérdezett üzleti vezetők több mint fele már vizsgálja az emberek és gépek együttműködésének előnyeit, ötből két vezető pedig számításba veszi a mesterséges intelligenciát a jövőben szükségessé váló készségek felmérése során.

Mivel a gyors technológiai változás a cégvezetők 70 százaléka számára jelent aggályt, nem meglepő, hogy a legértékesebb készségek közé a kreativitást és innovációt, a vezető szerepet és az érzelmi intelligenciát sorolják, és hogy nehézséget jelent az ilyen készségekkel rendelkező munkavállalók felkutatása. Az üzleti vezetők több mint fele a munkaerő-felvétel során fontos szerepet tulajdonít a digitális és „STEM” (Science, Technology, Engineering and Mathematics) készségeknek.

Bob Moritz, a PwC globális vezetője a következőket nyilatkozta: „A cégvezetők attól tartanak, hogy a fő készségek terén jelentkező hiányosságok hátrányosan befolyásolják a cégük növekedési lehetőségeit, jelentőségét és fenntarthatóságát. A készségek közül a személyes szociális készségeket értékelik leginkább. Az innováció és a kapcsolatépítés készsége nem kódolható. A változás elősegítéséhez a cégvezetőknek azt kell szem előtt tartaniuk, hogy alkalmazottaikban egyensúlyban legyenek jelen a technológiai és a pótolhatatlan személyes készségek. Az érintettek elvárásainak megfelelő kezelésével kialakítható a túléléshez és gyarapodáshoz szükséges bizalom. A jövőbeli siker alapja a fokozódóan virtuális világban az emberi tényező előtérbe helyezése lesz.”

Nick Kós, a PwC Magyarország vezérigazgatója a következőket tette hozzá: „Nemrég kezdtük meg a Magyarországi Vezérigazgatói Felmérés adatainak elemzését. Idén minden eddiginél több vállalatvezető vett részt kutatásunkban, és továbbra is elmondható, hogy a saját bevételek növekedésében bízók aránya megelőzi a világ átlagát. Szemben a 38 százalékos globális aránnyal, Magyarországon a vezetők fele nagyon bizakodó a következő egy évre nézve.”

Oldalak: 1 2

Random Capital
Hirdetés
Lakáshitel-kalkulátor
Hirdetés