Kifizeti hibáját a Tigáz

| forrás:
TF-információ
| olvasási idő: kb. 1 perc

A Tigáz megköszöni a jogkövető magatartást tanúsító több mint 1 millió ügyfelének, hogy számláikat határidőre és pontosan fizetik meg, és egyúttal felkéri a pár tízezer szerződésüket megszegő és fizetési késedelembe eső ügyfeleit (pl. vállalkozások, szerződő hatóságok) a jogkövető magatartás szem előtt tartására - áll a cég közleményében.

A lakossági fogyasztókat nem érinti

A Tigáz az elmúlt 4 hétben értesítést küldött a behajtási költségátalány megfizetésére vonatkozóan azon ügyfelei részére, akik egy vagy több számlájukat nem, vagy késedelmesen fizették meg. A vállalat az értesítést a 2016. évi IX. törvényben foglaltakkal összhangban küldte ki - ez a törvény ülteti át a magyar jogrendbe a 2011/7/EU direktívát, az úgynevezett „Késedelmes fizetésekre vonatkozó direktívát”.

A 2016. évi IX. törvény hatálya nem terjed ki az egyetemes szolgáltatásra jogosult lakossági fogyasztókra, hanem a vállalkozások, valamint a vállalkozás és szerződő hatóság közötti kereskedelmi ügyletek ellenértékének kiegyenlítéseként teljesített valamennyi fizetésre terjed ki.

Nem csak a kisvállalkozók érintettek, hanem minden vállalkozó, önálló gazdasági vagy szakmai tevékenységet folytató szervezet, még ha az adott tevékenységet egyetlen személy (magánszemély) végzi. (Ide tartoznak az egyéni vállalkozók is.) A behajtási költségátalány mértékét és hatókörét a törvény nagyon pontosan szabályozza - közölte a vállalat.

Tévesen küldték ki az értesítést

A 2016. évi IX. törvény értelmében a behajtási költségátalány 1 éves jogvesztő határidőn belül követelhető a törvény hatály alá eső ügyfelektől, erről a törvény rendelkezik így. A Tigáz az egyenlő bánásmód elve alapján jár el minden ügyfelével és a késedelmes számlafizetés körülményeit illetően nem tesz, és nem tehet különbséget. Ilyen jogosultsága, és hatásköre nincs.

Azon ügyfelek esetében, akiknek lakossági és vállalkozási gázfogyasztását ugyanazon ügyfél azonosító alatt tartja nyilván a Tigáz előfordult, hogy az értesítést tévesen a lakossági fogyasztás alapján küldte meg a vállalat, illetve volt olyan ügyfél, aki esetében a törvény hatókörének téves értelmezése miatt került kiküldésre az értesítés.  Ezekben az esetekben a Tigáz visszavonja a behajtási költségátalányra vonatkozó igényét, és amennyiben az ügyfél ezt már befizette, akkor a befizetett összeget a vállalat visszatéríti.

A 2016. évi IX. törvény értelmében, ha a késedelmesen fizető ügyfél nem fizeti meg a behajtási költségátalányt, akkor legvégső esetben a szolgáltatás kikapcsolása is foganatosítható. Ezt elkerülendő a Tigáz felszólítja késedelmesen fizető ügyfeleit, hogy a számláikat a továbbiakban fizessék pontosan és határidőre, illetve a korábbi késedelmes fizetések kapcsán legyenek szívesek a behajtási költségátalányt megfizetni.

Hirdetés
Lakáshitel-kalkulátor
Hirdetés
Ezt olvasta már?

Kevesebbet késünk a számlák kifizetésével »