Kik fogják tolni a világgazdaság szekerét?

| forrás:
TF-információ
| olvasási idő: kb. 4 perc

A 2050-ig tartó időszakban folytatódni fog a világgazdasági erőeltolódás a fejlett gazdaságok felől a feltörekvő gazdaságok irányába. A feltörekvő gazdaságok hosszú távon tovább növelik részesedésüket a globális GDP-ben, néhány gazdaság közelmúltbeli vegyes teljesítménye ellenére is - áll a PwC tanulmányában.

Ez az egyik fő megállapítása a PwC közgazdászai által készített The long view: how will the global economic order change by 2050? elemzésének. A jelentés a világ 32 legnagyobb, együttesen a globális GDP 85 százalékát előállító gazdaságára vonatkozó GDP-növekedési prognózist nyújt a 2050-ig tartó időszakra. Ezek az előrejelzések a PwC által 2006-ban kidolgozott részletes hosszú távú globális növekedési modell aktualizált változatán alapulnak.

Csökken a G7 csoport részesedése

A jelentés szerint a világgazdaság 2042-re a kétszeresére nőhet, 2016 és 2050 között évi 2,5 százalék átlagos reálnövekedés mellett. Ez a növekedés jórészt a feltörekvő és a fejlődő országoknak köszönhető majd: az E7 országok (Brazília, Kína, India, Indonézia, Mexikó, Oroszország és Törökország) gazdasága az elkövetkező 34 év során hozzávetőleg átlagosan évi 3,5 százalékkal nő majd, a G7 országok (Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán, az Egyesült Királyság, és az Egyesült Államok) gazdaságának évi mintegy 1,6 százalékos növekedésével szemben.

„Mind Ázsiában, mind máshol folytatódni fog a világgazdasági erőeltolódás a fejlett gazdaságok felől a feltörekvő gazdaságok irányába. 2050-re az E7 országok a globális GDP majdnem 50 százalékát állíthatják elő, míg a G7 csoport részesedése alig több mint 20 százalékra csökken” – tette hozzá Polacsek Csaba, a PwC Magyarország pénzügyi és tranzakciós csoportjának vezető igazgatója.

Kié a főszerep?

A piaci valutaárfolyamon számított GDP alapján a világgazdasági erőeltolódás nem tűnik olyan radikálisnak, Kína azonban ennek alapján is a világ legnagyobb gazdaságává válik még 2030 előtt, míg India továbbra is egyértelműen a világ harmadik legnagyobb gazdasága lesz 2050-re.

A főszerepet azonban egyértelműen az újabb feltörekvő gazdaságok játsszák majd. Előrejelzésünk szerint 2050-re Indonézia és Mexikó gazdasága túlnövi Japán, Németország, az Egyesült Királyság, és Franciaország gazdaságát, míg Törökország megelőzheti Olaszországot.

A 2050-ig terjedő időszakban Vietnám, India és Banglades gazdasága fejlődhet a leggyorsabban, évi 5 százalékos átlagos növekedést produkálva.

Nigéria 2050-re potenciálisan nyolc hellyel feljebb, a 14. helyre léphet előre a GDP-rangsorban, de csak akkor, ha képes diverzifikálni kőolaj-központú gazdaságát, illetve fejleszteni intézményeit és infrastruktúráját.

Kolumbia és Lengyelország szintén jelentős növekedési potenciállal bír, és az előrejelzések szerint saját térségében, vagyis Latin-Amerikában, illetve az EU-ban a leggyorsabban növekvő jelentős gazdaság lehet (azzal, hogy a szélesebb értelemben vett európai térségben Törökország még gyorsabban növekedhet).

„Számos feltörekvő gazdaságban a növekedést támogatni fogja a viszonylag gyors népességnövekedés, bővítve a hazai keresletet és a munkaerő létszámát.”

„Ennek azonban az oktatásra fordított beruházásokkal és az alapvető makrogazdasági tényezők javításával kell párosulnia, biztosítandó, hogy ezekben az országokban a növekvő számú fiatal munkavállaló számára elegendő munkahely álljon rendelkezésre” – mondta Polacsek Csaba.

Az átlagjövedelmek kiegyenlítődésére még várni kell

A fejlett gazdaságok számára jó hír, hogy ezekben továbbra is magasabbak lesznek az átlagjövedelmek – potenciálisan Olaszország kivételével valamennyi G7 ország megelőzi az E7 országokat a 2050-re előrejelzett egy főre jutó GDP-re vonatkozó rangsorban.

Az előrejelzés szerint a feltörekvő gazdaságokban az átlagjövedelem szintje idővel fokozatosan eléri a fejlett gazdaságokét, azonban az átlagjövedelmek világméretű teljes kiegyenlítődése csak jóval 2050 után következhet be.

Kína 2050-re közepes átlagjövedelem-szintet érhet el, míg India az alacsonyabb kezdőpont miatt az előre jelzett viszonylag magas növekedés ellenére is a jövedelemtartomány alsó felében marad.

Ez azt mutatja, hogy noha az erőteljes népességnövekedés a teljes GDP-növekedés szempontjából alapvető tényező lehet, az átlagjövedelem-szintek kiegyenlítése egy sokkal hosszabb folyamat lesz.

„Az országok közötti átlagjövedelem-különbségek idővel csökkennek, de ez a folyamat korántsem zárul le 2050-re. 2016-ban az Egyesült Államok egy főre jutó GDP-je a kínainak mintegy négyszerese, az indiainak pedig mintegy kilencszerese volt.”

„Előrejelzéseink szerint 2050-re ezek a különbségek csökkenni fognak: az egyesült államokbeli átlagjövedelem-szintek a kínait kétszeresen, az indiait pedig háromszorosan haladhatják meg, ugyanakkor az egyes országokon belül tovább nőhetnek a jövedelmi egyenlőtlenségek, részben a jobban képzett munkavállalóknak és a tőketulajdonosoknak kedvező technológiai változások miatt” – tette hozzá Polacsek Csaba.

Ellensúlyozó hatások

A PwC közgazdászainak előrejelzése szerint a világgazdaság 2020-ig évente átlagosan 3,5 százalékkal nő, majd a 2020-as években a növekedés üteme hozzávetőleg évi 2,7 százalékra, a 2030-as években 2,5 százalékra, a 2040-es években pedig 2,4 százalékra csökken.

Ez a fejlett gazdaságok (és idővel egyes feltörekvő gazdaságok, mint például Kína) munkaképes korú népességének jelentős csökkenése mellett megy végbe. Ugyanakkor a feltörekvő gazdaságok növekedésének üteme e gazdaságok fejlődésével és a gyors felzárkózás területeinek szűkülésével mérséklődni fog.

Ezek a hatások várhatóan ellensúlyozzák a feltörekvő gazdaságok egyre nagyobb hozzájárulását a globális GDP-hez, mely egyébként gyorsítaná az átlagos globális növekedés ütemét.

Kihívások előtt a döntéshozók

A feltörekvő gazdaságoknak tartósan és hatékonyan kell beruházásokat végrehajtaniuk az oktatás, az infrastruktúra és a technológia terén ahhoz, hogy a bennük rejlő lehetőségeket kibontakoztassák. Az olajárak 2014 közepétől 2016 elejéig tartó esése rámutatott arra, hogy a diverzifikáltabb feltörekvő gazdaságoknak fontos szerep jut a hosszú távon fenntartható növekedés elérésében.

Mindehhez a feltörekvő gazdaságokban olyan politikai, gazdasági, jogi és szociális intézmények létrehozására van szükség, amelyek kedvezményekkel díjazzák az innovációt és a vállalkozói szellemet, miközben biztonságos és stabil gazdaságot teremtenek a vállalkozások számára.

„A döntéshozók világszerte számos kihívással néznek szembe, ha a jelentésünkben előrevetített, fenntartható hosszú távú gazdasági növekedést célozzák meg. A népesség elöregedésével és a klímaváltozással összefüggő strukturális fejlesztések olyan előremutató gondolkodást igényelnek, amely a munkavállalók számára lehetővé teszi az előrehaladott életkorban történő társadalmi szerepvállalást és az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó technológiákat helyezi előtérbe.”

„A világkereskedelem növekedésének visszaesése, a több országban egyre inkább jelentkező jövedelmi egyenlőtlenségek, valamint a fokozódó globális geopolitikai bizonytalanság miatt egyre nagyobb szükség van olyan diverzifikált gazdaságokra, amelyek számos iparágban biztosítanak mindenki számára lehetőségeket” – mondta Polacsek Csaba.

Óriási lehetőségek előtt a vállalkozások

A feltörekvő piacok fejlődése számos üzleti lehetőséget teremt azáltal, hogy ezek a gazdaságok új iparágakat hoznak létre, kapcsolatba kerülnek a világpiaccal és viszonylag fiatal lakosságuk egyre tehetősebbé válik. Ezekben az országokban egyre előnyösebb lesz vállalkozást indítani vagy letelepedni, ami vonzó a befektetések és a tehetséges munkavállalók számára.

A feltörekvő gazdaságok azonban gyorsan fejlődnek és sok esetben viszonylag változékonyak, ezért a vállalkozások olyan működési stratégiával lesznek sikeresek ezeken a piacokon, amelyekben megfelelő arányban van jelen a rugalmasság és a türelem.

A helyi piac és a helyi vásárlók alapos megismerése döntő fontosságú, amihez sok esetben a helyi partnerekkel való együttműködés is szükséges.

„A vállalkozásoknak kellő türelemmel kell rendelkezniük ahhoz, hogy átvészeljék az időről-időre rövid távon jelentkező gazdasági és politikai viharokat, amelyek ezeken a feltörekvő piacokon az érés folyamatával elkerülhetetlenül együtt járnak.”

„A jelentésünk alapján egyértelmű, hogy ha nem tudunk kapcsolódni a feltörekvő piacokhoz, azzal nagyrészt elszalasztjuk a világgazdaságban 2050-ig várt növekedés lehetőségét” – összegezte Polacsek Csaba, a PwC Magyarország pénzügyi és tranzakciós csoportjának vezető igazgatója.

Random Capital
Hirdetés
Lakáshitel-kalkulátor
Hirdetés
Ezt olvasta már?

Javult a szolgáltatóipari teljesítmény az USA-ban »