Megzuhant a magyar gazdaság

| forrás:
TF - információ
| szerző: | olvasási idő: kb. 3 perc

Magyarország bruttó hazai terméke 2012 IV. negyedévében 2,7%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az információ, kommunikáció, valamint a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ág teljesítménye növekedett.

A visszaesést alapvetően a mezőgazdaság és az ipar teljesítménycsökkenése okozta. A gazdaság teljesítménye 2012-ben 1,7%-kal csökkent. 2012-ben a bruttó hazai termék értéke folyó áron 28 276 milliárd Ft, egy főre vetítve 2 millió 844 ezer Ft volt. 2012 IV. negyedévében a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez képest 2,8%-kal, az előző negyedévhez képest 0,9%-kal csökkent.

Az Európai Unió (EU-27) bruttó hazai terméke 0,6%-kal csökkent a negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A IV. negyedévben a mezőgazdaság hazai teljesítménye az előző évi magas bázist követően és az idei aszálykárok következtében 26,4%-kal esett vissza. Az ipar hozzáadott értéke 3,8, ezen belül a feldolgozóipar 3,4%-kal csökkent. A feldolgozóiparon belül a számítógép, elektronikai és optikai termék gyártása területén volt a legnagyobb a visszaesés, melyet elsősorban a híradás-technikai berendezések és az elektronikus fogyasztási cikkek iránti kereslet csökkenése okozott. Ezt nem tudta ellensúlyozni az egyre jelentősebb súlyt képviselő járműgyártás október-novemberi termelésbővülése, melynek hajtóereje kizárólag az exportértékesítés volt. Az építőipar teljesítménye 6,1%-kal csökkent. Az építőiparon belül az épületek és az egyéb építmények építése is csökkent. A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 0,9%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értéke 1,4%-kal csökkent, ezen belül a kereskedelem teljesítménye mérséklődött, míg a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágé növekedett. A szállítás, raktározás ág teljesítménye 1,7%-kal esett vissza, összhangban az ipar teljesítményével. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 2,6%-kal csökkent.

Ebben a negyedévben is tovább folytatódott a lakossági és a vállalati hitelek volumenének csökkenése. Az állam által kamattámogatott hitelezés ebben a negyedévben sem tudta jelentősen élénkíteni a lakáshitelezést. A biztosítási ágazatban az életbiztosítási díjbevételek elsősorban a szerződésállomány csökkenése miatt estek vissza, míg a nem életbiztosítási díjbevételek döntő mértékben a folyamatos díjcsökkentés hatására maradtak el a korábbi év azonos időszakitól. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes hozzáadott értéke 1,2%-kal, a közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes teljesítménye 0,7%-kal csökkent. Ugyanakkor 3,1%-kal nőtt az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke az információtechnológiai szolgáltatások bővülése következtében.

A GDP felhasználási oldalán a háztartások tényleges fogyasztása 2012 negyedik negyedévében 1,4%- kal csökkent. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 0,9%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A háztartások fogyasztási kiadásán belül a nagy súlyú kiadási csoportok többségében (például az élelmiszerek, a közlekedés) csökkent a volumen, míg a lakásszolgáltatások esetében stagnált. Kisebb növekedés figyelhető meg a szabadidő, kultúra és az egészségügy területén. A magyarok külföldi fogyasztása és a külföldiek magyarországi fogyasztása továbbra is csökkent.

A kormányzattól kapott természetbeni juttatások mértéke 3,9%-kal esett vissza, míg a közösségi fogyasztás 1,7%-kal emelkedett. Ezen folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 1,0%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A bruttó állóeszköz-felhalmozás visszaesése – a korábbi negyedévieknél nagyobb ütemű – 5,6%- os volt. Az építési beruházások továbbra is jelentős mértékben elmaradtak az egy évvel korábbitól, miközben a gép- és berendezés-beruházások emelkedtek. Az ágazatokat tekintve a feldolgozóipar beruházásai a tavalyi magas bázishoz képest is nőttek. A nagy súlyt képviselő ipari alágak közül jelentősen emelkedtek a beruházások a járműgyártásban, a gép-, gépi berendezés gyártásban, a villamosberendezés-gyártásban és a fémalapanyag, fémfeldolgozási termék gyártásban. A szállítás, raktározás és a kereskedelem nemzetgazdasági ágakban meredek esés, míg az ingatlanügyletek és a mezőgazdaság nemzetgazdasági ágban kisebb mértékű visszaesés figyelhető meg.

A készletek állománya a IV. negyedévben folyó áron 96 milliárd, míg az előző év azonos időszakában 225 milliárd forinttal nőtt. A bruttó felhalmozás 9,3%-kal maradt el az egy évvel korábbitól . A belföldi felhasználás az IV. negyedévben összességében 2,8%-kal csökkent. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában 2012. IV. negyedévében továbbra is magas, folyó áron 423 milliárd forint aktívum keletkezett, javuló cserearányok mellett. 2009. III. negyedéve óta nem tapasztalt jelenségként mind az export mind az import csökkenést mutatott (-1,1% és -1,0%). Az áruforgalom kivitele 1,2%-kal, behozatala 1,8%-kal mérséklődött. A feldolgozott termékek exportja és importja azonos ütemben növekedett, míg az élelmiszerek, italok, dohánytermékek és a gépek és szállítóeszközök exportja és importja csökkent. Az energiahordozók importvolumene tovább csökkent: a kőolaj és kőolajtermékek behozatalának csökkenése mellett a természetes és mesterséges gáz behozatala sem érte el az egy évvel korábbit.

A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 0,3%-kal csökkent, míg az importja 3,7%-kal növekedett. A 2012-es év egészében a bruttó hazai termék 1,7%-kal csökkent. A mezőgazdaság, ipar és építőipar együttes teljesítménye 4,3, a szolgáltatásoké pedig 0,5%-kal csökkent. A háztartások tényleges fogyasztása 2,0%-kal csökkent, míg a közösségi fogyasztás 0,5%-kal növekedett. Mindennek eredményeként a végső fogyasztás 1,7%-kal csökkent. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 3,8%-kal, míg a bruttó felhalmozás 11,5%-kal maradt el az előző évitől. A belföldi felhasználás 3,7%-kal csökkent, míg az export 2,0%-kal, az import 0,1%-kal emelkedett.

A szezonálisan kiigazított adatok1 szerint 2012 IV. negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,9%-kal csökkent az előző negyedévhez képest. A mezőgazdaság 0,9, az ipar 1,3, míg az építőipar hozzáadott értéke 3,2%-kal csökkent. A szolgáltatások teljesítménye 0,4%-kal mérséklődött. A háztartások fogyasztási kiadása 0,4%-kal nőtt. A kormányzattól származó természetbeni juttatások nem változtak. A közösségi fogyasztás 0,2%-kal, míg a végső fogyasztás 0,7%-kal emelkedett. Az export 1,7%-kal, míg az import 0,5%-kal kisebb lett. Az Eurostat gyorsbecslése szerint az Európai Unió tagországainak együttes bruttó hazai terméke 2012 IV. negyedévében 0,6%-kal csökkent az előző év azonos negyedévéhez viszonyítva. Magyarország mellett még 10 tagországban, többek között Csehországban, Dániában, Finnországban, Hollandiában és Szlovéniában volt alacsonyabb a GDP volumenindexe az EU átlagánál.

 

Random Capital
Hirdetés
Lakáshitel-kalkulátor
Hirdetés
Ezt olvasta már?

Euróövezeti gazdaság - borús előrejelzést tett az EKB »