Lejárt a kihívások ideje - most már lehet pénzt keresni

| forrás:
TF-információ
| olvasási idő: kb. 4 perc

A közép-kelet-európai térségben működő nyugati bankok átalakítják a tevékenységüket, hiszen megérkezett a normalitás ideje. Kedvező fejlemények mutatkoznak a térség országaiban, és most már Magyarországon és Romániában is. A nemteljesítő hitelek aránya javult a jövedelmezőség 6 százalékos is lehet - mutat rá a Raiffeisen Bank régiós elemzésében.

"Előre látható volt, hogy a 2014-es év vízválasztó lesz az európai bankszektor szempontjából és hogy a Közép- és Kelet-Európában aktív bankok  komoly kihívásokkal kerülnek szembe. Akkori előrejelzéseink szigorúbb szabályozói intézkedéseket feltételeztek a tőkeerőt és a kockázatértékelést illetően. Azonban az év során egyre súlyosbodó orosz-ukrán konfliktus, valamint az eurózóna várakozásoktól elmaradó gazdasági növekedése a korábban várthoz képest növelte a bankszektorra nehezedő nyomást. Mostanra eljött az "új normalitás" ideje a bankszektorban, és minden piaci szereplő kénytelen legalább részben átalakítani üzleti stratégiáját" - mondta Karl Sevelda, a Raiffeisen Bank International AG (RBI) vezérigazgatója.

Fejlődhet majd a térség a lépéstől

"2015-öt olyan átmeneti évnek látom, amely feltehetően elvezet majd odáig, hogy egyes bankok üzleti szegmenseket szüntetnek meg vagy akár teljes piacokról is kivonulnak. Mindazonáltal továbbra is fontos és helyes az a döntés, hogy fenntartsuk jelenlétünket a KKE bankszektorban. A magam részéről meg vagyok győződve arról, hogy a banküzlet a mostani átalakulási szakaszt követően - jóllehet új körülmények között - ismét jelentős mértékben járul majd hozzá a térség egészének gazdasági és társadalmi fejlődéséhez."

A vezérigazgató értékelését a legfrissebb éves KKE Bankszektorjelentés fő megállapításai is alátámasztják - a jelentés az RBI/Raiffeisen RESEARCH és a Raiffeisen Centrobank AG (RCB) elemzőinek közös kiadványa. A jelentést június 10-én Bécsben, sajtótájékoztatón mutatták be.

Elég lesz a fellendüléshez?

"Lengyelországot, a Cseh Köztársaságot és Szlovákiát továbbra is olyan dinamikusan növekvő piacoknak tekintjük, amelyekre a pénzügyi közvetítő rendszer viszonylag alacsony szintje jellemző, ezért jó esély van arra, hogy a hitelezés bővülése és az eszközök növekedése tartósan meghaladja a GDP-növekedést. A fundamentális tényezők szempontjából ehhez az országcsoporthoz sorolhatjuk Magyarországot és Romániát is, ahol piaci fordulat következett be.

Az elmúlt években mindkét bankpiacon fordulat ment végbe mind a gazdaság, mind a bankszektor szempontjából, amelynek hátterében a tőkeáttétel csökkentése, súlyos egyszeri veszteségek és a nem teljesítő hitelek átütemezése állt. Ugyanakkor egyelőre nehéz megjósolni, hogy az elmúlt évek átalakítása elegendő lesz-e ahhoz, hogy már 2015-ben beindulhasson egy tisztességes mértékű fellendülés" - mondta Günter Deuber, az RBI KKE Kötvény- és Devizapiaci Kutatásának vezetője, a KKE Bankszektorjelentés egyik vezető szerzője.

Óvatosabb volt az értékelés

Ami a nem teljesítő hitelek (NPL) arányát illeti, 2014 végre fordulatot hozott a KE és DKE térség bankszektorában, a több éves emelkedést követően csökkenés következett be. Romániában például az NPL arány a 2013-as 21,9%-ról 13,9%-ra csökkent 2014 év végére, miután a jegybank egy sor intézkedést vezetett be a mérlegtisztítás felgyorsítása érdekében. Közép-Európában a térség hitelállományán belül a nem teljesítő hitelek arányának kedvező alakulását támogatta a szilárd és/vagy javuló eszközminőség és az új hitelezési aktivitás olyan piacokon, mint Lengyelország, a Cseh Köztársaság és Szlovákia.

Az eszközminőség végre javulni kezdett Magyarországon (az NPL-arány 14%-ról 13,3%-ra csökkent) és Szlovéniában is (22%-ról 16%ra csökkenő NPL-arány). A KE térség összesített NPL aránya 9,1%-ról 8,5%-ra javult, a térség Magyarország nélkül számított NPL aránya pedig 7,1%-ról 6,8%-ra esett vissza 2014-ben. Így a teljes KE térségre számított NPL arány 0,6 százalékkal csökkent 2014-ben, miután az előző öt év folyamán összesen 5,2 százalékponttal emelkedett. Valószínű, hogy a KE térség NPL arányának nagyobb mértékű csökkenése is lehetséges lett volna, azonban az Európai Központi Bank (EKB) és az Európai Bankfelügyeleti Hatóság eszközminőség-vizsgálata és stressz-tesztje az eszközminőség óvatosabb értékelését eredményezte.

Végre tartósan rendeződhet az NPL probléma

"2015-ben arra számítunk, hogy az oroszországi NPL arány eléri a teljes hitelállomány 8-10%-át, a hitelezés bővülési ütemétől függően, miközben az átütemezett hitelek állománya is ugrásszerűen növekszik majd. Korábbi válságok tapasztalatai alapján elképzelhető, hogy ez az arány akár a 20%-ot is elérheti. 2015 első negyedévében már látható volt, hogy az NPL állomány növekedése jelentősen gyorsult Oroszországban 2014 negyedik negyedévéhez képest."

"Ukrajnában azt láthatjuk, hogy az IFRS szerinti NPL arányok ismét 40% körül alakulnak, és a közelmúlt kedvezőtlen fejleményei akár további 15 százalékponttal növelhetik ezt az amúgy is magas állományt. A bankszektornak a Nemzetközi Valuta Alap (IMF) támogatási csomagjában kért, várható strukturális megtisztítása szintén növelheti az NPL állományt 2015-ben. Ez 2016-ban és az azt követő évek során végre megnyithatja az utat az NPL probléma tartósabb rendezése felé" - mondta Elena Romanova, az RBI KKE Bankszektorral foglalkozó vezető szakértője, a KKE Bankszektorjelentés egyik vezető szerzője.

Egészében véve az NPL aránynak a három KKE térségre jellemző, széttartó trendjei bizonyos mértékig még mindig kiegyenlítették egymást 2014-ben, így a KKE térség egésze nagyjából változatlan 8,5%-os NPL arányt mutatott. Ugyanakkor 2015-ben a KE térség fejleményei elhomályosíthatják a többi KKE piac pozitív NPL trendjét. E forgatókönyv megvalósulása esetén a teljes KKE térség NPL aránya 2015 év végére meghaladhatja a 9%-ot.

Kiábrándító teljesítmény

A KKE bankszektorban a jövedelmezőség 2014-ben vegyes képet mutatott. A KKE bankszektor összesített tőkearányos megtérülése (RoE) mintegy 6,9%-ra, a 2000 óta mért legalacsonyabb szintre süllyedt. Ez a kiábrándító teljesítmény több tényezőnek tulajdonítható. Egyfelől a KKE térség alacsonyabb RoE marzsai tükrözik az új európai szabályozói követelményeket, amelyek magasabb szintű tőketartalékolásra késztetik a bankokat.

2016-ig nem várható javulás

Másfelől 2014-ben három KKE piac, nevezetesen Magyarország, Románia és Ukrajna negatívba fordult, ami jelentős eredményromlás 2013-hoz képest, amikor egyedül Szlovénia mutatott veszteséget: így a tavalyi lett az egyik legrosszabb év a KKE bankszektor szempontjából. A térségben csak 2010-11-ben volt rosszabb a helyzet, amikor négy bankpiacon regisztráltunk veszteséget.

Bár a veszteségek részben egyszeri hatásokhoz kapcsolódtak, a három érintett piac RoE mutatói jelentősen negatív értékeket jeleznek (Magyarország: -11%; Románia: -12,5%; Ukrajna: -30%). Az orosz bankpiacon érzékelhetően visszaesett a jövedelmezőség 2014-ben, a RoE 15%-ról mintegy 8%-ra csökkent 2014-ben, majd 4,8%-ra 2015 első negyedévében. Egészen 2016-ig nem várható a KE térség gazdasági helyzetének jelentős javulása. A kilábaláshoz és a tartósabb növekedési trendekhez való visszatéréshez kiterjedt strukturális reformokra lesz szükség.

Övék a legnagyobb fejlődési potenciál

Végezetül, 2014-ben az általános jövedelmezőségi nyomás olyan jövedelmező KE piacokon is észrevehető volt, mint Lengyelország, a Cseh Köztársaság és Szlovákia, és a nyereség további szűküléséhez vezetett a térségben megszokotthoz képest amúgy is alacsony szintekről. A KE térség RoE mutatója 10,3%-ról 9,2%-ra csökkent; Magyarország nélkül számítva a térség RoE-je 12%-ról 11,7%-ra esett vissza.

A KE piacok relatív érettsége miatt a térség kockázati prémiuma csökkent, ami erősítette a jövedelmezőségre nehezedő nyomást az illető piacokon. Mindazonáltal hangsúlyozni kell, hogy a KEE térségben jelenleg a KE országok rendelkeznek a legnagyobb fejlődési potenciállal a bankszektor szempontjából.

Ez a fordulópont előjele?

A KKE térségre jellemző tavalyi alapvető finanszírozási trend és annak a hitelezési bázishoz való viszonya 2014-ben is folytatódott. A KKE bankpiacok összesített hitel/betét aránya mintegy 97%-on változatlan maradt (azaz jelentősen elmaradt a 2008-ban 114%-on elért tetőpontjától).

2014 ismét jó év volt a betéti finanszírozás növekedése szempontjából az egész KKE térségben, eltekintve attól, hogy egyes országokban a folyamatot gátló tényezők miatt az ottani bankszektorok nehezebb finanszírozási körülmények közé kényszerültek (lásd Bulgáriát, Oroszországot és Ukrajnát). Elképzelhető, hogy a KKE térség alacsony hitel/betét aránya a hitelezési ciklusban beálló fordulópont előjele.

Figyelembe véve, hogy az országok többségében a hitel/betét arány kiegyensúlyozódása figyelhető meg, és különösen így van ez a legerősebb makrogazdasági teljesítményt nyújtó országokban, az elemzők szerint lesz elegendő mozgástér egy új, óvatosabb hitelezési ciklus finanszírozásához. Különösen azokon a KKE piacokon, amelyeken nincs szükség tartós tőkeáttételcsökkentésre (Cseh Köztársaság, Lengyelország és Szlovákia), a hitel- és betétnövekedési trend többé-kevésbé hasonló ütemben folytatódott 2014-ben, a hitelnövekedéshez viszonyítva enyhén erőteljesebb betétnövekedés mellett. A tartós tőkeáttételt igénylő bankpiacokon (azaz DKE térség, valamint Magyarország és Szlovénia) továbbra is jelentősen meghaladta a betétnövekedés a hitelek növekedését.

Mégsem lesz 2015 átmeneti év?

2015-ben az óvatosság és a szelektivitás lesznek a térségben működő nyugati bankok alapvető üzleti elvei. A KKE bankszektor általános üzleti stratégiájában várhatóan meghatározó szerepet játszik majd a mérlegoptimalizálás, a költségcsökkentés, és a termékoptimalizálásra, a modernizációra és a működési hatékonyságra koncentráló, szelektív növekedési és beruházási stratégiák.

"Figyelembe véve a KKE bankpiacok aktuális fejleményeit fundamentális és/vagy szabályozási szempontból, illetve egyes piaci szereplők stratégiai átpozícionálását, a következő 12 hónap során elképzelhetőnek tartjuk a vállalatfúziós és -felvásárlási tevékenység élénkülését a térségben. A meglevő fiókhálózatok jelentős bővülése azonban valószínűtlen."

"Jóllehet arra számítunk, hogy 2015 még átmeneti év lesz a KKE bankszektor számára, látunk olyan piaci szereplőket is, amelyek máris alkalmas pozíciót foglalnak el ahhoz, hogy idővel profitálhassanak a bővülő növekedési potenciálból és a KE és DKE térség bankszektorának következő hitelezési ciklusából. Ezek a szereplők jó helyzetben vannak ahhoz, hogy növelhessék piaci részesedésüket és megalapozhassák jövőbeni növekedésüket és jövedelmezőségüket" - mondta Jovan Sikimic, az RCB elemzője, a KKE Bankszektorjelentés egyik vezető szerzője .

Random Capital
Hirdetés
Lakáshitel-kalkulátor
Hirdetés
Ezt olvasta már?

Csökkent a Sberbank profitja »