Pártalapítványokra összpontosított az Állami Számvevőszék

| forrás:
TF-információ
| olvasási idő: kb. 2 perc

Az Állami Számvevőszék törvényi felhatalmazás alapján kétévente ellenőrzi a központi költségvetésből támogatásban részesülő pártalapítványok gazdálkodását. A témacsoport keretében az ÁSZ ezúttal a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány és a Barankovics István Alapítvány 2014-2015. évi gazdálkodását értékelte.

Kötelező ellenőrizni őket

Az ellenőrzések megállapították, hogy a pártalapítványok gazdálkodásának törvényessége biztosított volt, a könyvvezetés és a gazdálkodás során a jogszabályi előírásokat betartották. A 2014–2015. évi tevékenységről szóló jelentéseket és annak részeként a számviteli beszámolókat mindkét pártalapítvány elkészítette és közzétette.

Az Állami Számvevőszék az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és az ingyenes vagyonjuttatások ellenőrzésével hozzájárul ahhoz, hogy a közpénzeket a civil szervezetek is átlátható módon használják fel. Az ÁSZ jogszabályi előírások alapján kétévente ellenőrzi a költségvetésből támogatásban részesülő pártalapítványok gazdálkodásának törvényességét.

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány ellenőrzése

A Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 2014-ben 570 millió 671 ezer forint, 2015-ben 529 millió 700 ezer forint költségvetési támogatásban részesült. Az ÁSZ a pártalapítvány 2014-2015. évi gazdálkodásának ellenőrzése során értékelte a gazdálkodás törvényességét, az éves számviteli beszámolók és az éves jelentések jogszabályi előírásoknak való megfelelését, továbbá, hogy a könyvvezetés és gazdálkodás során betartotta-e a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat.

A pártalapítvány gazdálkodásának törvényessége biztosított volt, gazdálkodása szervezeti kereteinek kialakítása és a gazdálkodására vonatkozó belső szabályozás a jogszabályi előírásoknak megfelelt, ami megteremtette a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait.

Az alapító okirat – a jogszabályban meghatározott kötelező tartalmi elemeken túl – rögzítette a kuratórium döntési jogköreit és felelősségét a vagyon kezeléséért, a pénzügyi, szakmai és gazdasági tevékenységért, továbbá rendelkezett arról, hogy a pártalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére a háromtagú felügyelő bizottság jogosult. 

Helyesen jártak el

A pártalapítvány könyvvezetése és gazdálkodása során a jogszabályi rendelkezéseket és belső előírásokat betartotta, a 2014. és a 2015. évre vonatkozóan a költségvetési terveket elkészítette, így a kiszámítható, tervezhető gazdálkodás feltételeit biztosította. A támogatások elfogadása, elszámolása és felhasználása megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

A pártalapítvány kiadásainak elszámolása – a beruházásokra, felújításokra fordított összegek felhasználása, valamint az anyagjellegű- és személyi jellegű költségek, ráfordítások kifizetése – szabályszerű volt. A pártalapítvány által nyújtott támogatásokról az alapító okirat és a szervezeti és működési szabályzatban előírtaknak megfelelően minden esetben a kuratórium döntött, a támogatottakkal támogatási szerződést kötöttek, a kifizetett összegek könyvekben történő elszámolása és azok nyilvántartása a belső szabályozásoknak megfelelt.

A támogatások felhasználásának ellenőrzése megtörtént, azok elfogadásáról a kuratórium döntött. Az ÁSZ a jelentésében javaslatokat nem fogalmazott meg, a szabályszerű feladatellátás elősegítésének biztosítása érdekében figyelemfelhívó levéllel fordult a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány elnökéhez.

A Barankovics István Alapítvány értékelése

A Barankovics István Alapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően 2014-ben 61 millió 618 ezer forint, 2015-ben 53 millió 800 ezer forint költségvetési támogatásban részesült. Az ÁSZ a pártalapítvány 2014-2015. évi gazdálkodásának ellenőrzése során értékelte a gazdálkodás törvényességét, az éves számviteli beszámolók és az éves jelentések jogszabályi előírásoknak való megfelelését, továbbá, hogy a könyvvezetés és gazdálkodás során betartotta-e a vonatkozó jogszabályi és belső előírásokat.

A pártalapítvány gazdálkodása szervezeti kereteinek kialakítása és a gazdálkodására vonatkozó belső szabályozás a jogszabályi előírásoknak megfelelt, ami megteremtette a közpénzekkel való átlátható és ellenőrizhető gazdálkodás alapjait. Gazdálkodására vonatkozó belső szabályozás keretében elkészítette az eszközök és források értékelésének szabályait is tartalmazó számviteli politikát, a pénzkezelési, továbbá a leltározási szabályzatot. A pártalapítvány alapcélja ellátásához kapcsolódó gazdálkodási tevékenysége szabályszerű volt.

Apróbb szabálytalanság

A pártalapítvány a 2014. és a 2015. évi tevékenységéről szóló éves jelentéseket elkészítette és határidőben közzétette. A jelentések részeként bemutatta a támogatások felhasználását cél szerinti tevékenységek és működési költségek szerint. Számviteli beszámolóját az üzleti év utolsó napjára elkészítette, azonban a 2015. évi közzétett számviteli beszámoló eredménykimutatása – a megelőző év vonatkozásában feltárt jelentős összegű hibát okozó gazdasági esemény téves könyvelése következtében – nem helyesen tartalmazta a mérleg szerinti eredményt.

A 2014. évi éves beszámoló közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően határidőben, a 2015. évi éves beszámoló vonatkozásában határidőn túl tett eleget. A pártalapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére háromtagú felügyelő bizottságot hozott létre, aki feladatait az előírtaknak megfelelően végezte.

Az ÁSZ a jelentésében három javaslatot fogalmazott meg, továbbá a szabályszerű feladatellátás elősegítésének biztosítása érdekében figyelemfelhívó levéllel fordult a Barankovics István Alapítvány elnökéhez.

Random Capital
Hirdetés
Lakáshitel-kalkulátor
Hirdetés
Ezt olvasta már?

Meg kell adóztatni a digitális kereskedelmet! »

4IG 687 (-1,15 ) AKKO Invest 444 (-0,11 ) APPENINN 380 (-1,04 ) AutoWallis 78 (1,04 ) CIGPANNONIA 187 (3,04 ) DELTA 102 (-2,30 ) GSPARK 3680 (-0,27 ) MOL 1985 (-0,10 ) MTELEKOM 398 (-0,75 ) NUTEX 30 (0,66 ) OTP 10500 (-1,78 ) OTT1 213 (0,71 ) RICHTER 6830 (0,96 )