Per nélkül könnyebb a pénzbehajtás

| forrás:
TF-információ
| szerző: | olvasási idő: kb. 1 perc

Az elektronikus fizetési meghagyásos eljárás ma már az egyik leggyorsabb - és egyben leginkább költségkímélő - lehetőség kintlévőségeink érvényesítésére. Hogyan lehetséges ez?

Egyszerűsített eljárás

A vonatkozó jogszabály szerint a fizetési meghagyásos eljárás a közjegyző hatáskörébe tartozó, a pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló egyszerűsített polgári nemperes eljárás.

Amennyiben a kibocsátott meghagyást ellentmondással határidőn belül nem támadták meg, az res iudicatat eredményez, azaz ugyanolyan hatálya van, mint a jogerős ítéletnek.

2010. július 1-jétől kizárólag fizetési meghagyásos eljárásban érvényesíthető a pénz fizetésére irányuló lejárt követelés,
- ha a kötelezettnek van ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye,
- és ha összege az 1.000.000 forintot nem haladja meg.

Azaz nem lehet kibocsátani a fizetési meghagyást, ha a kötelezettnek nincs ismert belföldi idézési címe. Viszont nem tiltja a jogszabály, hogy az 1.000.000 forintot meghaladó követeléseket is lehessen ebben az eljárásban érvényesíteni.

Az elektronikus fizetési meghagyásos eljárást – a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által üzemeltetett informatikai felületen - a közjegyző, mint hatóság intézi. Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság csak elektronikus úton indíthat eljárást, beadványait is csak így nyújthatja be; amelyhez minősített elektronikus aláírás szükséges.

Magánszemély a hagyományos módon, azaz papíralapon nyújthatja be a kérelmét, bármely közjegyzőnél akár személyesen, akár postai úton vagy szóban is előterjesztheti akár.

Gyorsaság az előnye

A gyors ügymenetet szolgálja, hogy az a közjegyző, akire az informatikai rendszer az elektronikusan benyújtott kérelmet szignálta, három napon belül köteles intézkedni a kérelem kibocsátása tárgyában. A fizetésre kötelezettnek postán, tértivevényes levélben kézbesíti az iratot, amelyet a közhiedelemmel ellentétben bizony célszerű átvenni.

Az eljárási díj alapja a pénzkövetelés járulékok nélkül számított értéke (díjalap). Az eljárási díj mértéke az alapeljárásban 3 százalék, de legalább 5.000 és legfeljebb 300.000 forint.

A díjat az eljárás megindításakor a jogosult köteles előlegezni, de a fizetési meghagyás által a kötelezett viseli végül a költségeket, amelyek a meghagyás részeként közvetlenül végrehajthatók.

Ellentmondás hiányában a fizetési meghagyás jogerőre emelkedhet. Amennyiben az adós nem teljesít a meghagyásra, vele szemben a jogerős fizetési meghagyás alapján végrehajtás kezdeményezhető, amelynek mértéke a díjalap 1 százaléka, de legalább 5.000, legfeljebb 150.000 forint. A végrehajtási díjat szintén a végrehajtást kérő előlegezi és az adós viseli.

Magyar Országos Közjegyzői Kamara

Lakáshitel-kalkulátor
Ezt olvasta már?

Megszabadul külső adósságától az OBA »

4IG 1100 (-4,18 ) AKKO Invest 25000 (5,93 ) ALTEO 734 (-3,17 ) APPENINN 479 (5,74 ) BIF 305 (-0,65 ) CIGPANNONIA 376 (0,27 ) ENEFI 464 (-0,64 ) ESTMEDIA 84 (4,71 ) FORRAS/OE 1020 (0,99 ) FUTURAQUA 75 (-2,09 ) GSPARK 3770 (2,17 ) KONZUM 206 (2,49 ) MASTERPLAST 720 (-0,83 ) MOL 3146 (-0,13 ) MTELEKOM 421 (-0,94 ) NORDTELEKOM 40 (-3,38 ) NUTEX 28 (-0,72 ) OPUS 418 (2,75 ) OTP 12020 (-0,83 ) OTT1 203 (-2,17 ) PANNERGY 710 (0,28 ) RABA 1185 (-0,42 ) RICHTER 5240 (3,97 ) SET Group 503 (2,65 ) TAKAREK 652 (1,88 ) WABERERS 990 (-3,88 )