Újabb hivatalt ellenőrzött az ÁSZ

| forrás:
TF-információ
| olvasási idő: kb. 2 perc

Az Állami Számvevőszék befejezte az Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2012. és 2015. évekre vonatkozó ellenőrzését, mely kiterjedt továbbá a Hivatalt érintő 2013-as átalakulásra is.

Apróbb hiányosságot találtak

Az ÁSZ megállapította, hogy a MEKH-re és jogelődjére vonatkozó irányító szervi feladatellátás szabályszerű volt. A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése 2012-ben nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. A kontrollrendszer működtetése 2015-ben szabályszerű volt, támogatta az integritás szemlélet érvényesülését.

A Hivatal pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelő volt. A közigazgatási hatósági tevékenységet szabályszerűen látta el. A MEKH a hazai energia- és közszolgáltatások piacának legfőbb szabályozó hatósága. Jogelődje a Magyar Energia Hivatal volt, melynek irányító szerve a kormány, felügyeleti szerve a nemzeti fejlesztési miniszter volt. A MEKH, mint rendeletalkotási jogkörrel felruházott önálló szabályozó szerv a 2013. évi XXII. törvénnyel jött létre.

A MEKH irányító szervi jogállással bíró, központi költségvetési szerv, mely engedélyezési, felügyeleti, árszabályozási, ár- és díjelőkészítői feladatokat lát el a villamosenergia, a földgáz és a távhőellátás, illetve a víziközmű-szolgáltatás területén, valamint előkészíti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját. Az irányító szervi feladatellátás szabályszerű volt. Az alapítói jogosultságok gyakorlása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Az irányításért felelős szerv a munkáltatói jogosultságait szabályszerűen gyakorolta.

Az átalakuláskor orvosolták

A Hivatal jogelődjénél 2012-ben a belső kontrollrendszeren belül a kontrollkörnyezet, a kockázatkezelési rendszer, a kontrolltevékenységek és a monitoring rendszer kialakítása és működtetése nem volt szabályszerű; az információ és a kommunikáció területe azonban megfelelt az előírásoknak.

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése 2015-ben szabályszerű volt. A 2013-as átalakulás keretében az elnöki feladatok átadás-átvételét összességében szabályszerűen hajtották végre, az átalakuláshoz kapcsolódó beszámolási és bejelentési kötelezettséget az előírásoknak megfelelően teljesítették.

Nem volt minden rendben

A Hivatal jogelődjének pénzügyi gazdálkodása 2012-ben összességében szabályszerű volt, azonban a gazdálkodási jogkörök gyakorlása nem felelt meg az előírásoknak. A MEKH pénzügyi gazdálkodása 2015-ben szabályszerű volt. Az állami vagyon kezelésére kötött szerződések megfeleltek a jogszabályi előírásoknak. A jogelőd, valamint a MEKH vagyongazdálkodása megfelelt a szabályoknak.

A MEKH és jogelődje az egyes szakmai feladatok ellátása során az engedélyezési és felügyeleti közigazgatási hatósági tevékenységét az előírásokkal összhangban látták el. Az ÁSZ a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének egy javaslatot fogalmazott meg, amelyre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

Hirdetés
Lakáshitel-kalkulátor
Hirdetés
Ezt olvasta már?

Átadásra került az első ellenőrzési terv »