-->

A gabonafélék húzták a magyar gazdaságot tavaly

| forrás:
TF-információ
| olvasási idő: kb. 3 perc

A mezőgazdaság kibocsátása és bruttó hozzáadott értéke folyó áron 2012 óta folyamatosan emelkedik, a kibocsátás 2016-ban megközelítette a 2,6 ezer milliárd forintot, a bruttó hozzáadott érték pedig az 1,1 ezer milliárd forintot. A kibocsátás volumene 9,3 százalékkal bővült az egy évvel korábbihoz képest, ebben a gabonafélék és az ipari növények termésnövekménye játszott döntő szerepet. Az állattenyésztés volumene enyhén csökkent - derül ki a Központ Statisztikai Hivatal (KSH) friss, "A mezőgazdaság teljesítménye, 2016" című kiadványából.

A ráfordítások volumene és a jövedelem nőtt, a támogatások összege lénye- gében nem változott az egy évvel azelőttihez viszonyítva. A fizetett munkaerő-ráfordítás évek óta emelkedik, a teljes felhasznált munkaerő-mennyiség csökken. Az Európai Unió mezőgazdasági kibocsátása az előzetes adatok szerint valamelyest mérséklődött, az állattenyésztésben bekövetkezett növekedés nem tudta ellensúlyozni a növénytermesztés csökkenését.

Termésmennyiség

A mezőgazdasági kibocsátás értékének és volumenváltozásának megállapítását az éves terméseredmények megfigyelése teszi lehetővé. 2016-ban a fontosabb növények termésmennyisége jellemzően meghaladta az egy évvel korábbit, a főbb állatfajok közül a szarvasmarhaállomány nőtt, a sertések száma csökkent. Az állati termékek közül a tehéntej- és a tyúktojás-termelés is visszaesett.

Gabonából 2016-ban 2,6 millió hektárról 16,6 millió tonnát takarítottak be. A betakarított terület csökkent 2015-höz képest, és a megelőző öt év átlagától is elmaradt. A termésmennyiség 18 százalékkal nőtt, ami főként a kukoricatermés (8,7 millió tonna) kiemelkedő (32 százalékos) növekedésének a következménye. Búzából az előző évinél 1,5 százalékkal nagyobb területről (1 millió hektár) 5,1 százalékkal többet, 5,6 millió tonnát arattak. A napraforgó és a repce betakarított mennyisége (1,9, illetve 0,9 millió tonna) rekordtermést eredményezett, mindkét növényt nagyobb területen, együttesen 886 ezer hektáron termesztették.

Cukorrépából 1,1 millió tonnát, az előző évinél 23 százalékkal többet termeltek. A burgonya betakarított termése minden korábbinál alacsonyabb, 429 ezer tonna volt. A zöldségfélék mennyisége nőtt, több mint 1,6 millió tonna termett. A gyümölcsféléké (749 ezer tonna) elmaradt az előző évitől, almából 2,8 százalékkal kevesebbet (497 ezer tonnát), szőlőből lényegében ugyanannyit (476 ezer tonnát) termeltek, mint 2015-ben.

Szarvasmarha, sertés, baromfi

A szarvasmarha-állomány emelkedése folytatódott, 2016 decemberé- ben 3,9 százalékkal több jószágot (852 ezer darabot) tartottak a gazdák, mint egy évvel korábban. A sertésállomány 7,0 százalékkal esett vissza, 2,9 millió darab volt. A baromfiállomány kismértékben, 0,4 százalékkal csökkent, összesen 40,2 millió volt az állatlétszám 2016 decemberében.

A 2016-ban levágott vágóállatok összsúlya 4,0 százalékkal haladta meg a 2015. évit, a teljes mennyiség megközelítette az 1,6 millió tonnát. A vágó- sertés mennyisége (596 ezer tonna) 1,5, a vágóbaromfié (830 ezer tonna) és a vágómarháé (92 ezer tonna) egyaránt 6,0 százalékkal emelkedett. A főbb állati termékek közül a tehéntej- és a tyúktojás-termelés 1,2, illetve 1,1 százalék-kal csökkent az egy évvel korábbihoz hasonlítva. Előbbiből kevesebb mint 1,9 millió liter, utóbbiból valamelyest több mint 2,5 milliárd darab volt a termelt mennyiség.

Nőtt a folyó áras kibocsátási érték

A mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátása 2016-ban a mezőgazdasági számlarendszer (MSZR) alapján, folyó alapáron 2588 milliárd forint volt, 4,1 százalékkal több, mint 2015-ben.

Növénytermesztési és kertészeti termékekből 1562 milliárd forint kibocsátás keletkezett, ami az előző évinél 7,6 százalékkal volt több. Gabonából 692 milliárd, ipari növényekből 380 milliárd forintot tett ki ez az érték. Utóbbiak közül a jelentős arányt képviselő napraforgó kibocsátása 218 milliárd, a repcéé 103 milliárd forint volt. A friss zöldségek 182 milliárd, a friss gyümölcsök, a szőlő és a bor 153 milliárd forinttal járultak hozzá a teljes kibocsátáshoz.

Forrás: KSH

Az élő állatok és állati termékekből 839 milliárd forint kibocsátás kelet- kezett, kevesebb, mint az előző évben. Az élő állatok kibocsátása 604 (ezen belül a baromfié 267, a sertésé 219) milliárd forintot, az állati termékeké 235 (közülük a tejé 142, a tyúktojásé 53) milliárd forintot tett ki.

A termelőknek nyújtott mezőgazdasági szolgáltatások értéke 131 milliárd, a nem elkülöníthető nem mezőgazdasági másodlagos tevékenységeké – mint például a hús-, tej-, gyümölcs- és zöldségfeldolgozás – 56 milliárd forint volt. Ez utóbbiak a teljes bruttó kibocsátás mindössze 2,2 százalékát képviselték.

A mezőgazdaság teljes kibocsátásán belül a növénytermesztés részaránya 60, az élő állatok és állati termékeké pedig 32 százalék volt, a 2011–2015. évek átlagához képest nincs változás.

Kibocsátási volumen

A mezőgazdaság teljes bruttó kibocsátásának volumene (az előző évi áron számított értéke) 2016-ban 9,3 százalékkal nőtt: a növénytermesztés emelte, az állattenyésztés kismértékben mérsékelte. A legjelentősebb hatása a gabona és az ipari növények termesztésének volt, melyek 4,7, valamint 3,8 százalékponttal bővítették a kibocsátást.

Forrás: KSH

A növénytermesztés kibocsátásának volumene 16 százalékkal emelkedett, ebben döntő szerepet játszott az ipari növények termelésének 31 és a gabonafélék 18 százalékos bővülése, valamint a kedvező időjárási feltételek. A kukorica volumene 33, a napraforgóé 27, a repcéé 56, a cukorrépáé 23 százalékkal emelkedett. A kalászosok közül a búza és az árpa volumene nőtt, a zabé és a rozsé mérséklődött, a gabonafélék kibocsátása összességében 18 százalékkal bővült. A kertészeti termékek volumene 1,9 százalékkal nőtt, a gyümölcsféléké 3,6, a burgonyáé 5,1 százalékkal csökkent.

Állatok és állati termékek

Az élő állatok és az állati termékek termelése kissé (0,4 százalékkal) mérséklődött 2016-ban. A baromfi- és szarvasmarha-kibocsátás emelkedett, a sertésé és a legfontosabb állati termékek közül a tejé, tojásé csökkent.

A más termelőknek végzett mezőgazdasági szolgáltatások volumene csökkent, a gazdaságokban nem elkülöníthető nem mezőgazdasági másodlagos tevékenységeké nőtt.

Egyaránt emelkedett a ráfordítások volumene és értéke

A mezőgazdaság teljes kibocsátása az ágazat termeléséről nyújt információt, a felhasználásról a ráfordítások, azaz a folyó termelőfelhasználás tájékoztat, ami mindazoknak az áruknak és szolgáltatásoknak az értékét foglalja magába, amelyeket a termelési folyamat során a gazdaságok felhasználnak. 2016-ban a termékek előállítására és a szolgáltatások nyújtására fordított folyó termelőfelhasználás 1513 milliárd forint volt (piaci beszerzési áron) 2,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban.

Forrás: KSH

A ráfordítások volumene 4,3 százalékkal bővült 2015-höz képest. A jelentősebb tételek közül a műtrágya-felhasználás 13, a takarmányfelhasználás 3,5, a növényvédőszer-felhasználás 1,5 százalékkal nőtt, a mezőgazdasági szolgáltatási díjak 2,0, az energiára, kenőanyagra költött ráfordításoké viszont 3,5 százalékkal csökkentek.

2000-től vizsgálva megállapítható, hogy a növénytermesztéssel kapcsolatos ráfordítások aránya a teljes folyó termelőfelhasználáson belül emelkedett. A műtrágyák, a növényvédő szerek és a vetőmagok súlya számottevően nagyobb, mint korábban. Ezzel ellentétben az állati takarmányok a teljes összegből csökkenő aránnyal részesedtek.

Random Capital
Hirdetés
Lakáshitel-kalkulátor
Hirdetés
Ezt olvasta már?

November 22-ig tart a mezőgazdasági összeírás »