ENEFI - Rendkívüli tájékoztató

| forrás:
Enefi Vagyonkezelő Nyrt.
| olvasási idő: kb. 4 perc

A tőkepiacról szóló törvény és a 24/2008. (VIII.15.) PM rendelet alapján.

Az ENEFI Vagyonkezelő Nyrt. („Társaság”) az alábbiakról tájékoztatja Tisztelt Befektetőit a romániai operáció értesítése alapján:

Előzmény:
Az E-Star CDR SRL és Gyergyószentmiklós Városa között folyamatban lévő kártérítési perben a bíróság másodfokon elutasította a Város fellebbezését, így a jogalap tekintetében az elsőfokú döntés jogerős (CDR felmondás jogszerűségének megállapítása).

A bíróság időközben közzétette a határozata indoklását is, melyben egyebek mellett megállapította, hogy:

1. Bár a Város azt állítja, hogy a távhőár jóvá lett hagyva egy bírósági végzés által semmissé nyilvánított önkormányzati határozattal, mivel a határozat nem felelt meg a törvényességi követelményeknek, nem fejtett ki jogi hatást. Még abban az esetben sem, ha akár elfogadjuk, hogy megvolt a határozatképesség és a kellő szavazatszám, mivel nem teljesültek a formai törvényességi követelmények, így a hivatkozott határozat nemlétező okiratnak minősül.

2. Mivel a felperes már 2015.01.17-én kiközölte a Város felé az ármódosításhoz szükséges árhatósági pozitív elbírálást, és a Város 2015.03.11-én csak a 30 napos kifüggesztési kötelezettséggel érvelt a jogszabály és szerződés által előírt 30 napos jóváhagyási terminus betartásának képtelenségére, anélkül hogy egyéb hiányzó okirattal érvelt volna, majd 2015.04.03-án kiközölte a 44/2015-ös ármódosítást megtagadó határozatot, a Bíróság megállapítja, hogy alaptalan a Város azon indoklása, hogy a hőenergia–mérleg hiánya okán nem hagyta jóvá az árat.

3. A jogszabályok értelmében, egyfelől, a Városnak csak indokolt esetben utasíthatja el az ármódosítási kérelmet, másfelől, a jelen esetben is fennálló monopolhelyzetben, a Város csak az árhatóság elbírálását kérheti.

4. Jogszabály is előírja és a Város szerződésben is vállalta, hogy a 30 napos törvényes határidőn belül jóváhagyja a pozitív elbírálással rendelkező árjavaslatot, de ennek nem tett eleget, és nem megalapozott azon érve sem, hogy nem létezik jogszabály által előírt határidő, amin belül jóvá kellett volna hagynia az ármódosítást. A 30 napos határidő, a Város álláspontjával szemben, nem javaslat, hanem kötelezettség.

5. A tárgyalás során a Város által felhozott egyetlen érv sem indokolta az ármódosítási kérés elutasítását, így a Város magatartása a jogi és szerződéses kereten kívül esik.

6. Alaptalanok azon érvek is mely szerint, az ármódosítási kérelem nem egyértelmű, illetve, hogy az ár korábban jóvá lett hagyva.

7. Az ármódosítási határozattervezet nem azért nem lett jóváhagyva, mert lehetetlen volt a határidőt betartani, hanem azért, mert a szavazó testület így döntött.

8. A fellebbező hatóság jóhiszeműségét illetően a Bíróság egyrészt hangsúlyozza, hogy a szerződéses ügyekben a kötelezettségek nem teljesítése esetében a vétkesség feltételezett, másrészt a Város magatartása a CDR kéréseivel kapcsolatban nem támasztja alá a Város jóhiszeműségét.

9. Az árjóváhagyási kötelezettség kapcsán, a felek szerződésen beül, akaratnyilatkozattal kifejezetten meghatározták e kötelezettség alapvető jellegét, amit addig tiszteletben kell tartani, ameddig az kötelező érvényű jogi rendelkezéseket nem sért. Ezen kötelezettség mulasztása esetén a megbízott szerződésfelmondási joga egy II. fokozatú felbontási záradék, így a Város bírósági úton való szerződésbontásra vonatkozó hivatkozásai alaptalanok.

10. A fenti megfontolások alapján, a Bíróság a fellebbező alapfokú határozat jogellenességére vonatkozó kritikáját megalapozatlannak tekinti. Azt is megjegyzi, hogy a fellebbező azon állításai nem bizonyítottak, mely szerint a CDR a szerződés felmondása szempontjából visszaélésszerűen járt el.

A fenti döntés egyértelműen alátámasztja a Társaság által kezdettől folyamatosan hangoztatott azon álláspontot, hogy jogszerűen járt el a szerződéses jogviszonyban. Ezzel szemben megállapítást nyert, hogy Város rosszhiszemű, szerződésszegő magatartást tanúsított, mellyel jelentős károkat okozott a Társaságnak, a Városnak és annak lakosságának egyaránt.

A Társaság számára különösen érthetetlen, hogy a Város még azokat a kötelezettségeit sem volt hajlandó megfizetni, melyeket a perben és a sajtóban is kifejezetten elismert (http://itthon.transindex.ro/?cikk=28266&hatalmas_osszeget_hajtana_be_gyergyoszentmikl os_onkormanyzatan_a_varos_volt_hoszolgaltatoja). Ezzel is további terhet róva a Városra és annak lakosságára, hiszen a tartozásoknak jelentős kamat vonzata van, mellyel a Város vezetése tisztában van, maga nyilatkozott akként, hogy még évekig tartó pereskedésre készül.

A Társaság álláspontja szerint a Város vezetőinek időhúzásra játszó magatartása nem fedheti el a felelősségüket a szerződésszegő magatartás tárgyában, mely most már a lakosság számára is egyértelmű bizonyítást nyert a bírósági döntés értelmében.

Oldalak: 1 2

Hirdetés
Lakáshitel-kalkulátor
Hirdetés
Ezt olvasta már?

Megakrán Nyrt. közlemény »