Növekvő vagyon, gyorsuló kártalanítás

| forrás:
Országos Betétbiztosítási Alap
| szerző: | olvasási idő: kb. 2 perc

A 2018-ban 25 éves OBA a tavalyi évben jelentős, 30,9 milliárd forintos előtörlesztést hajtott végre a 2015 évi kötvénykibocsátásával összefüggésben. 2018 év végére a betétbiztosítás kártalanítási kötelezettsége 8,8%-os növekedéssel 15 614 milliárd forintra nőtt, mellyel szemben 31,5 milliárd forintos kártalanítási vagyon állt rendelkezésre. A tagintézetekkel folytatott konzultáció révén a tavalyi évben a hitelintézetek számára új konszolidált betétesi adatstruktúra került kialakításra. Ez összefüggésben van az idei év elejétől hatályos 15 munkanapos kártalanítási képességre való felkészüléssel, mely az NHB Bank 2019. március 15-én megkezdődött kártalanítására vonatkozott először.

Az OBA mérlegfőösszege 2018. december 31-én 78,9 milliárd forint volt (2017-ben 99,4 milliárd), a tárgyévi eredménye pedig 19,3 milliárd forint (2017-ben 26,7 milliárd forint). 

  

 

Biztosított betétek és a kártalanítási kötelezettség alakulása

Az OBA által biztosított betétek[1] állománya 2018. év elején 15 614 milliárd forintot tett ki, amely az egy évvel korábbi állományhoz képest 1 398 milliárd Ft-os (9,8%-os) emelkedést jelent. Az állami garanciával (helytállással) ellátott betételhelyezésből eredő követelések állománya fokozatosan fogyatkozott, 2018 elején 26 milliárd forintra, 33%-kal csökkent az egy évvel korábbi állományhoz képest. 

Az OBA által biztosított, valamint az állami garanciás állomány változása 2017-2018 (év eleje)

(adatok:  E Ft-ban, százalékban)

Betétállomány

2017

2018

Változás (év/év)%

OBA által biztosított állomány

14 353 116 699

15 614 604 274

8,8%

Állami garanciás állomány*

524 118 314

26 630 712

-94,9%

* Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság nélkül

Tovább növekedett az OBA potenciális kártalanítási kötelezettsége is, vagyis (ügyfelenként és hitelintézetenként) a biztosított betétek kártalanítási összeghatárt nem meghaladó részének aggregált állománya. A potenciális kártalanítási kötelezettség 2018. év elején 9 232 milliárd forint volt, amely 573 milliárd forinttal (6,6%-kal) meghaladja az egy évvel korábbi állományt. 

2018 év elejére 1,537 millió forintra nőtt az egy biztosított ügyfélre jutó átlagos betétnagyság (hitelintézetenként) 2018 elejére, amely 2016 óta folyamatosan növekvő tendenciát mutat, az OBA által biztosított teljes állománnyal párhuzamosan.

 

A 2018. év elején 10 161 759 betétes volt biztosított, amelyből 10 113 418 ügyfél (99,5%) a kártalanítási összeghatárt nem meghaladó betétösszeggel rendelkezett, vagyis esetükben kártalanítás során a teljes betétállományuk az OBA kártalanítási kötelezettségét képezte volna.

Fedezettség

A betétbiztosító intézmények vagyoni helyzetének, „feltöltöttségének” nemzetközileg elfogadott mutatója a fedezettség, amely a kártalanítás céljából rendelkezésre álló vagyon és az aggregált potenciális kártalanítási kötelezettség hányadosa. Az Európai Unióban egységes szabályozással összhangban az OBA vagyoni célszintje a fedezettségi mutató 0,8 százalékos értékében lett meghatározva (Hpt. 234/A. § (1) bekezdés), amelyet 2024. július 3-ig kell elérni. Az OBA fedezettségi mutatója 2018. év elején 0,34% volt. 

 * Felhasználható vagyon: értékpapírok könyv szerinti értéken

Díjbevétel

Az OBA egyik legfontosabb bevétele a rendszeres díjakból származik, amelyek mértékét úgy kell megállapítani, hogy azok biztosítsák a 0,8 százalékos fedezettségi mutatóban meghatározott vagyoni célszint elérését 2024. július 3-ig.

2018-ban az OBA tagdíjbevétele 15,3 milliárd forint volt (amely 2%-kal kevesebb a 2017-es díjbevételnél).

A tagintézetek által fizetett rendszeres díj változása 2017-2018

(adatok: E Ft-ban, %-ban)

Díj

2017

2018

Változás (év/év)

%

Alapdíj

9 971 363

2 811 350

-71,8%

Kockázatalapú változó díj

5 641 849

12 484 025

121,3%

Teljes rendszeres díj

15 613 212

15 295 375

-2,0%

Tagintézetek száma

2018 végén 45 hitelintézet volt a tagja, ebből 32 bank és szakosított hitelintézet (ezen belül 4 lakástakarék-pénztár) és 13 takarékszövetkezet. A tagintézetek száma elsősorban a takarékszövetkezetek összeolvadásának következtében folyamatosan csökkent az elmúlt években, 2017-ről 2018-ra azonban változatlan maradt a számuk.

 

Az OBA éves beszámolója elérhető: https://bit.ly/2KsD8Ib  

Az OBA 2018-ban ünnepelt 25 éves évfordulója kapcsán tartott konferencia és az ehhez kapcsolódó szakmai kiadvány anyagai itt érhetők el: https://bit.ly/2zi36aX  

[1] A betéteken felül OBA biztosítottság szempontjából betétnek minősül a hitelintézet által 2003. január 1. és 2015. július 3. között kibocsátott letéti jegy és kötvény lejáratáig vagy visszaváltásáig.

Hirdetés
Lakáshitel-kalkulátor
Hirdetés
Ezt olvasta már?

Felemás eredmény született a kátalanítási ügyben »